Makaleler

1 4.020 4.021 4.022 4.023 4.024 4.293 36198 / 38630
" başkasının ekmeğinin ne denli tuzlu başkasının merdiveninden çıkmanın ne denli zor olduğunu göreceksin" - Dante- Kapitalizme k ...
Türkiye'de yaşayan herkesin günde en az 25 litre; çamaşır, bulaşık, banyoyla birlikte 150 litre suya gereksinimi var. Başka ülkelerde olduğu gibi! Oysa, Türkiye'de kişi başına günlük su tüketimi orta ...
"Halkevleri'nin düzenlediği Halkın Hakları Forumu'na katılmak üzere ülkemize gelen ABD'li sosyolog James Petras, 5 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da bir söyleşi yaptı. GDO'ya Hayır Platformu ve Halke ...
Yaşamını bir inancın gerçekleştirilmesine adamak dava insanlarının başarabileceği bir şeydir. Hele bu inanç bir halkın mutluluğu ve geleceği için bir dizi zorlukları olan uzun bir yolculuğu gerektiriy ...
Egemen söylemde kapitalizmin adı geçmez. Bir edeb-i kelâm ile piyasa ekonomisi denir ve piyasa ekonomisinin yaşamın doğal hali olduğu düşüncesi kafalara kazınmak istenir. Adıyla çağırmamak bir yalan s ...
Modern devşirmeler olarak ezilen sınıf mücadelesinden ezen sınıf safına transfer olan döneklerin öncelikle kişilik bozukluğuna bağlı ahlaki sapma içinde olduklarını, dönek ahlakının kendilerince "alda ...
George W. Bush, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde füze savunma kalkanı dediği şeyi kurmakta şiddetle ısrarlı. Çok az kişi bunun akıllıca bir fikir olduğunu düşünüyor. Bu iki Doğu Avrupa hükümeti bunu hev ...
Tek Kutuplu bir Dünya Nedir? Tek bir hükümdarın, tek bir otorite ve güç merkezinin olduğu bir dünyadır, ve bu, yalnız bu sistemin içindekiler için değil hükmeden güç için de tehlikelidir çünkü o kend ...
Ülke hızla seçime doğru ilerliyor. Üstelik 22 Temmuz günü yaklaştıkça gündem de gittikçe yoğunlaşıyor. Kitlelerin siyasete doğrudan katılmalarının hiçbir kanalı açılmıyor. Sokaklarda seçim heyecanı ad ...
1 4.020 4.021 4.022 4.023 4.024 4.293 36198 / 38630