Makaleler

1 4.019 4.020 4.021 4.022 4.023 4.185 36189 / 37657
ABD'nin kışkırttığı iktidar çatışmasının tarafları berraklaşıyor: Dinci Amerikancılarla, kontr-gerillacı Amerikancılar. Her iki taraf da karşısındakinin hareket alanını sınırlamak için birçok cephede ...
Henry Luce 1941'de Yirminci Yüzyılı Amerikan yüzyılı ilan etti ve o gün bugündür çoğu analist bunu kabul etti. Kuşkusuz yirminci yüzyıl sadece Amerika'nın yüzyılı olmaktan fazlasıydı. Asya ve Afrika'n ...
Emeği örgütsüzleştirmeyi, sendikaları geriletmeyi başaranlar, kazanıyoruz diye böbürlenmeye devam edebilirler ama kaybeden insanlık... 25/06/2006 Radikal 2 - ZAFER AYDIN Adem Ateş daha 30 yaşınday ...
Adana AdvanSA işçilerinin sendikal örgütlülükleri sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları ve örgütlendikleri Petrol İş Adana Şubesi yöneticileri hakkındaki iddialarını yorumsuz olarak yayınlıyoruz. İddia ...
1970'te DİSK'e karşı saldırıyoa geçen devletin karşısında yüzbinlerce işçi yürüdü.16 Haziran sabahı İstanbul ve çevresindeki tüm caddelerden nehirler gibi işçiler akıyordu. Nehirler denize, işçiler Ta ...
Kamu emekçileri mücadelesi devrimci bir program ve mücadele tarzı ile ele alınmalıdır. "Aklı Selim" yerine devrimci sendikacılık anlayışı esas alınmalıdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu görüşme ...
Eğitim Sen'in kendi işkolunda yetkiyi kaybetmesi, çeşitli boyutlarıyla değerlendirilip tartışılıyor. Sendikanın mirasçısı olduğu, eğitim emekçilerinin yüz yıllık mücadelesinin bugün de sürdürülüp iler ...
Eğitim-Sen Yetkiyi Kaybetti... Devrimci, Militan Bir Kamu Emekçileri Hareketi Yaratmak İçin Görev Başına! Geçtiğimiz haftanın sendikal cephedeki en önemli konusu, KESK'in ana omurgasını oluşturan Eğ ...
Şiddet yaygınlaşıyor, bu uzun süredir bilinen bir gerçek; okuldaki şiddetin artışı ile hem siyasal hem de toplumsal açıdan son derece kapsamlı tartışmalara yol açabilecek bir sürecin içinden geçtiğimi ...
1 4.019 4.020 4.021 4.022 4.023 4.185 36189 / 37657