Makaleler

1 4.018 4.019 4.020 4.021 4.022 4.185 36180 / 37657
"Hepimiz yoksul olduğundan bunu ilan olarak bastıramayız. Ölüme giderken, çocuklarımızın ve bizim sesimizi duyuracak, insani değerlerini kaybetmemiş, etkili ya da ünlü insanlar arıyoruz... SSPE'li ç ...
Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı, Bush 'un 33 yıllık yakın arkadaşı Allan Hubbard Türkiye için, ''Stratejik konumuna baksanıza. Hayati önem taşıyor'' diyormuş. Medyamızın değerli yazarları da bu önemi i ...
Bu yazı 1-2 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen Birlik ve Dayanışma Hareketi Uluslararası Konferansı'na katılan Murat Çakır'ın tebliğidir. Murat Çakır (Rosa Lüksemburg Vakfı, Berlin) Karl Marks ve Fried ...
Mayıs ayının ikinci yarısında başlayan ve sonraki haftalarda süren ekonomideki "olağanüstü" duruma, teşhis, herkesin bulunduğu yere, beklentilerine, öznel durumuna göre değişiyor. Yaşananlara konulan ...
Daha sonra İstanbul Başsavcılığı'nda ifadesine başvurulan Aziz Nesin, şöyle demişti: "Başsavcı soruyor bana; kimden şikâyetçisin? Şöyle yanıt bekliyor benden: Efendim, itfaiye merdivenlerinden inerke ...
Akad kralı Sargon'un Sümer topraklarına saldırıp, halkı katledip kentleri harap ettiği dönemde, Sümerli şair ve ozanların zulme yönelik seslenişleri halen bu topraklarda güncelliğini korurken, vahşet ...
Nehirdeki akıntı nedeniyle kimsenin karşıya geçemediği bir köyde salcılık yapan bir gençti Kadir İnanır, yoksuldu. Ters düştüğü ağa onu salını elinden almakla tehdit edince, "salı satın alırsın da ağa ...
OECD 2006 İstihdamın Görünüşü- İş ve Ücretleri Artırmak isimli raporuna göre Ülkemizin nüfusa göre istihdam oranı, işgücü katılım oranı ve işsizlik oranları 30 OECD ülkesi ile mukayese edilmekte ve ül ...
Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı, AÜ SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Doktora Öğrencisidir. Sendikalar, işçilerin aralarındaki rekabete son vererek, ortak sınıf çıkarları ...
1 4.018 4.019 4.020 4.021 4.022 4.185 36180 / 37657