Makaleler

1 3.977 3.978 3.979 3.980 3.981 4.080 35811 / 36712
"Toplumsal muhalefetin önünde o kadar önemli gündemler varken'Sağlık Hakkı Mücadelesi de ne ola ki?" Sık sorulan bir soru olduğu için bu konuda bir eğitim şart oldu. Bu eğitim ihtiyacını bir ölçüd ...
"yeni liberal dayatmalar ile insanlık arasındaki savaşta bir dönüm noktası"Sağlık Hakkı Mücadelesinin başarılı örneklerinden birine El Salvador'da şahit olduk. 2002'de sağlık sisteminin özelleştirilme ...
İşçi öyküleri de işçilik gerektiriyor! Çünkü öykü sanatının kendisi işçilik gerektiriyor ilkin. Nice yok sayılsalar da, işçilerin konu edildiği, anlatıldığı şiirlere, öykülere, romanlara, anlatılar ...
Sendika.org'da yer alan ve son 1.5 yılı kapsayan emek mücadeleleri haberleri taranarak hazırlanan işçi eylemleri dökümüne geçmeden önce, mücadele zeminini koşullandıran kimi göstergelere bakmak an ...
BÜYÜKLERE MASALLAR: Okullar açıldı; ancak toplumsal eşitsizliklerin en görünür alanı olan eğitimdeki sorunlar bitmek bir yana, daha da büyüyor. Toplumsal eşitsizliklerin giderek daha fazla alanda hi ...
CUENCA DEKLARASYONU Dünyanın 82 ülkesinden gelen 1492 kişi 17-22 Temmuz günlerinde Ekvador'un Cuenca kentinde toplanan İkinci Halkların Sağlık Meclisi'nde (II. HSM) küresel sağlık sorunlarını çözümley ...
Almanya'daki seçim sonuçları üzerine en doğru saptamayı ''Almanya kendi seçimlerini kaybetti'' diyerek, Der Spiegel'den Charles Hawley yaptı. Daha mükemmel bir saptamaya ulaşmak için ''Almanya'' k ...
Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük siyasi depremlerinden birini yaşadı. Depremin şiddetini ölçenler 8.7 diyorlar. Güneşli bir eylül günü neşe içinde oylarını kullanan liderler, umutl ...
DİSK Gıda İş sendikası, emekçilerin AB'ye yaklaşımlarını değerlendirmek için yaptığı araştırmayı sonuçlandırdı. Araştırmanın Ön Raporu yayınlandı. "Ücretli Çalışanların Türkiye'nin Avrupa Birliği ...
1 3.977 3.978 3.979 3.980 3.981 4.080 35811 / 36712