Makaleler

1 3.973 3.974 3.975 3.976 3.977 4.067 35775 / 36601
"No Logo" kitabıyla tanınan küreselleşme karşıtı Kanadalı yazar Naomi Klein ve yurttaşı sinemacı Avi Levis, 2002 yılı başlarında Buenos Aires'e gelmişler. İnsanların kamu kurumlarına ait binaların önü ...
Yöntem olarak, emperyalizmi iki iktidar kaynağı arasındaki gerilimin sonucu olarak görüyorum. Bunlardan ilki, iktidarın devlet örgütlerinin altında yatan topraksal kaynağıdır. Diğeri ise, paranın ve a ...
İşgal kuvvetleri komutanı kara kıllı erkekler, kadınlı kızlı, çoluklu çocuklu orduyu su kenarına indirir indirmez zafer sarhoşluğuyla anında 'sivil' vaziyete geçmektedir: Üstlerinde 'üniforma' niyetin ...
Kendisinin katkı yapmadığı iktisat koşulları bakımından AKP'nin ''şanslı'' bir parti olduğu söylenebilir. Bu parti, çok ağır bir bunalımın yarattığı halk tepkisi sonunda ve ekonominin daha da kötüye g ...
"Genelde STK'ların sadece toplumsal yarar peşinde koştukları ve bu nedenle "iyi" işler yapan kuruluşlar oldukları varsayılıyor. Oysa sivil toplum kuruluşları, toplumsal yarar peşinde koşuyor olabili ...
Ah şu tarih!Bir Yugoslav atasözü der ki ''Tarih en belirsiz olanıdır, çünkü her gün yeniden yazılır'' . Her siyasi mücadelenin tarafları, ''tarihi'' kendi haklılıklarını, rakiplerinin tarihin genel gi ...
M. Çakır yazısına Thompson'dan bir alıntı ile başlamak yerine Hobsbawm'dan(2) bir alıntı ile başlasaydı belki de yakaladığı ipuçlarını daha iyi değerlendirerek, resmi tarihin daha da dışına düşerek ...
Türkiye'de yaz beklenildiğinden 'sıcak' geçiyor. Egemenler arası iktidar mücadeleleri daha geniş bir alana yayılırken, emekçilere yönelik saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. Kürt sorununa dair geli ...
"yalnızca adamların ücretlerini düşürenlerin tezgahlarını kırıyorlardı; ücretlerini düşürmeyenlerin makinelerine dokunulmuyordu; dün gece bir evde, altı makineden dördünü kırdılar, ücretlerini düşürme ...
1 3.973 3.974 3.975 3.976 3.977 4.067 35775 / 36601