Makaleler

1 3.971 3.972 3.973 3.974 3.975 4.049 35757 / 36434
Brezilya devlet başkanı Lula ile aynı dönemde başlangıçta sol tezlerle iktidara gelen Devlet başkanı Gutiérrez'in neo-liberalizme ve ABD'ye tam teslim olma siyasetinin neden olacağı politik kriz potan ...
İstanbul-Saraçhane mitingi, faşist diktatörlüğün iradesiyle belirlenmiş olan Abide-i Hürriyet statükosunun parçalanmasını temsil eden bir ayrışma olarak devrimci kitle iradesinin tepe noktası olmuştu. ...
Şu sıralar bize ne gösteriliyor dersiniz? Mersin'le başlayıp Trabzon'la devam eden olayların görüngüsü ile gerçeği bir ve aynı şey mi? Görünen ne, milliyetçilik. Bu görüntü karşısında herkes Derviş d ...
Bu mühendislik projesinin daha önce de sonu hüsranla bitmişti. Şimdi, bir süredir belirtiler yine bu yönde yoğunlaşıyor. Geçen hafta da bu bağlamda önemli gelişmelere tanık olduk. Siyasi tedbir a ...
ÖTEKİLERİN ÇEVRE'Sİ... Dr. Ethem Torunoğlu* Öteki kavramı ; yoksulları, ezilmişleri, toplumun dışlanmış kesimlerini ama bu arada o toplumu ayakta tutan değerlere sahip insanları tarif etmekted ...
Emek Platformu'nun kuruluşundaki hedefler ve zamanlaması oldukça doğruydu. Gerçekten, Platform'un kuruluşunun ardından, ekonomik krizin de katkısıyla, Yapısal Uyum Programı süratle gündeme getirildi v ...
Yanıtlar olumsuz. Ama çok sayıda ülkede 1 Mayıs genel geçer sözlere mekan olmaktadır. Kabotaj bayramında her yıl aynı konuşma yapılmasını kimse fark etmez. Bugün emeğe yönelik saldırılardan biri de ...
Bu platformun hedeflerinden biri de, tarihsel 1 Mayıs alanımız olan Taksim Alanı'nı kazanma mücadelesiydi. 1 Mayıs'ın "Birleşik, Kitlesel ve Devrimci" olmasından ve Taksim mücadelesinden ne anlamak ...
SEKA, bu tarihsel kesitteki tarihsel, sınıfsal, toplumsal çelişkileri keskinleşmiş haliyle bağrında taşıyor. Yani sınıf hareketinin iç engellerini, geri yanlarını ve ileriye dönük açılımlarını da kend ...
1 3.971 3.972 3.973 3.974 3.975 4.049 35757 / 36434