Makaleler

1 2 3 4 5 4.136 27 / 37222
Çerkeslerin Rus Çarlığı’na karşı verdiği bu savaşı “halkın tümünün bizzat katıldığı haklı bir özgürlük savaşı” olarak değerlendiren Karl Marx, Çerkes Ulusal Kurtuluş Savaşı hakkında 7 Temmuz 1864’te ş ...
Öfkeli kalabalıkların kullanışlı aptallara mı yoksa devrimci öznelere mi dönüşeceği; isyanın bir egemene biatı mı yoksa eşitlikçi, barışçıl bir geleceği kurma idealini mi besleyeceği, tarihsel bir sor ...
Cumhurbaşkanı da Covid-19’a karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürürken ülkenin, “Amacı Hakk’a... hizmet olmayan”... “insanımızın inancına ve kültürüne” düşman “hastalıklı siyasetin temsilcilerinde ...
Sendikal modellerimizi de şekillendiren işyeri bütünlüğünün bildiğimiz anlamda sonuna gelmemiz bugün olmasa bile yarın başımıza gelecek bir durum. Aynı şekilde kendi hesabına çalışanların fiyat düşüre ...
Krizin arka planında on yıllar öncesine dayanan yaptırımlar, yolsuzluk, alt yapısı hazırlanmadan liberal ekonomiye geçiş hamlesi, savaş, daha da ağırlaşan yaptırımlar, savaşla birlikte ortaya çıkan ye ...
Amerikalılar bataklık düşlerken Ruslar da onları çekilmeye zorlayacak koşulları hazırlıyor. Hatta Amerikalıların tası tarağı toplayıp gideceği hesabıyla Rus şirketleri petrol anlaşmaları imzalıyor ...
Türkiye'de Saray rejimine muhalif olan ve solda duran emekçilerin büyük zaaf ve yanılgısı, mücadeleyi ve toplumsal/siyasal dönüşümü seçimlere endekslemesidir. Sokağı, öz örgütlenme ve savunmayı ihmal ...
İşgücü piyasalarının parçalanmış ve farklı biçimlerde gerçekleşmiş eşitsiz yapısı son tahlilde sadece işgücünün özgül niteliklerine bağlı değil. Bu olgu aynı zamanda sermayenin parçalanmış yapısının d ...
Hukuka uygun olmamasına rağmen SGK tarafından bu şekilde bir belirlemenin yapılmasındaki asıl amacın, salgın sürecinde bilim insanlarının önerilerine kulak verilmemesi sonucunda ortaya çıkan tablonun ...
1 2 3 4 5 4.136 27 / 37222