Makaleler

1 2 3 4 4.029 18 / 36253
Merkez Bankası’nın döviz piyasalarına müdahale etme görevi ve yetkisi yok ama Erdoğan’ın açıkça ifade ettiği gibi Merkez Bankası “arka kapıdan” döviz fiyatını etkileyecek döviz satışlarına giderek piy ...
Bir yandan yabancı sermaye yatırımı elde etmek için birbiriyle yarışmaya itilen; bir yandan da vergi adaletsizliği nedeniyle gelirin bölüşümünde en ağır eşitsizlikleri yaşayan azgelişmiş / gelişmekte ...
Türkiye’yi sarsan intihar olaylarını ülkenin içinden geçtiği krizle, işsizliğin ve pahalılığın fırlamasıyla, gerek özel gerekse kamu borçluluğunun artmasıyla, güvencesizliğin ve geleceksizliğin standa ...
eli kalem tutamayan, ağzı laf yapamayan ama hayat bilgileri teorimize renk, dal, çiçek, kanat takacak olanlara yani sınıfın ta kendisine kulak vermek gerekmez mi? ...
Rafta tutulan yaptırım tasarılarının salona inmesi hızlanabilir. Bunu önleyecek olan seçenek belki “Türkiye, Fırat’ın doğusunda Amerikan hedef ve çıkarlarının bekçisi olacaktır” sözüdür. O zaman da Er ...
Benim Mümtaz Soysal'la tanışıklığım, özelleştirme saldırısının sistematik biçimde başladığı 1990'ların başındadır. Mümtaz Soysal devletin iktisadi kuruluşlarının satılmayıp mülkiyetinin devlet elinde ...
Bir kadın çaresizlik içinde çocuklarının yiyeceği dışında hiçbir şey istemiyor yaşamayı ya da ölmeyi bile. Öbürü aynı çaresizlikte çocuklarını ısıtamadığı için evin diğer odasında kendini asıyor. Bir ...
Venezüella’da İş Yasası’nın 149. Maddesi, işçi denetimini geçici bir durum olarak tanımlamaktadır ve bir şirkete yönelik kalıcı bir yönetim sistemi olarak tanımlamaktan kaçınmaktadır. Bunun anlamı, [y ...
Yerel yönetimlerin faaliyet alanındaki ekonomik faaliyet belediye kasasına girmeden doğrudan merkeze aktarılacak şekilde vergilendiriliyor. Vergi yükü servet sahibine değil halka yükleniyor. Vergileri ...
1 2 3 4 4.029 18 / 36253