Derlediklerimiz

1 2 3 4 5 2.763 27 / 24863
Salgın günlerinde çıkmış ama okuyucusuna pek ulaşamamış emek ve işçi kitapları bu haftanın konusu. Emek mücadelelerini, deneyimlerini, politikalarını ele alan kitaplara göz atalım istedim ...
Belli ki, döner sermaye için bütçede aktarılacak ödenek, hatta onu Erdoğan'ın beş kat arttıracak olması bile harcamalara yetmeyecek. ...
Siyasi çözüme dönük arabuluculukta odak sayısı arttıkça Ankara’nın “Masada olmak için sahada olacağız” diye sloganlaştırdığı siyasetinin şansı azalıyor. Müttefikler arası sorunlar Ankara’nın elini zay ...
Eğer 'dur' denmezse Zonguldak, başka projelerinde yarattığı kirlilikle epey sabıkalı bir şirketin altın arama faaliyetlerine de maruz kalacak ...
Bugünkü rejime karşı örgütlü muhalefet eylemi, rejimin daha iyi anlaşılmasını ve kavranmasını sağlayacaktır ...
Toplam seçmenin yüzde 60’ından fazlası, iktidar seçmeninin üçte biri tarafından inandırıcı bulunmayan salgın verileri üzerinden TTB’ye saldırmanın işe yaramak şöyle dursun, yine kendi tabanında tepki ...
İnşaatın GSYH’ye katkısı da 2014-18 dönemine nazaran son derece düşük. Bu nedenlerle Türkiye’de 21. yüzyılın düzenini inşaat odaklı birikim olarak ifade etmek eksik kalır. Fakat konut sektörü ve çeşit ...
Eğer mahkeme böylesi önemli bir cinayetin aydınlanması için davet kararı veriyorsa, MİT niçin bu yazılara yanıt vermiyor? MİT yanıt vermiyorsa mahkeme tutumundan niçin hızla vazgeçiyor? ...
İstanbul’da sadece Tiyatro Kooperatifi’ne bağlı 60 tiyatro var. Her bir oyunda sahnedeki oyunculardan sahne arkası emekçilerine kadar yüzlerce insan ve onların aileleri bu karar geçerli olduğu süre bo ...
1 2 3 4 5 2.763 27 / 24863