Derlediklerimiz

1 2.743 2.744 2.745 2.746 2.747 2.750 24705 / 24744
Bilindiği gibi, POAŞ'ın dörtte birine yakın hisseyi satın alan İş-Doğan şirketi özelleştirme borcunun bir bölümünü peşin ödemiş, geri kalan borcu için de şirketin hisselerini teminat göstererek borcun ...
Özelleştirmelerle ilgili geçmiş hükümetlerin olduğu kadar halen işbaşında bulunan hükümetin de toplumsal çıkarlara ve kamu yararına aykırı kararları bir bir kamunun gözleri önüne serilmektedir. TÜPRAŞ ...
Avrupa Birliği süreci, geçen hafta Le Monde'un başyazısının anımsattığı gibi "malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı ilkesi üzerine kurulmuştu"(25/02). Bu özelliklerinden dol ...
Daha önce bu köşede "Kamu yönetimi ve personel rejimi" başlıklı yazı ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) Tasarısı"nın personel politikası irdelenmiş; "Sağlıkta sözleşmeli personel çalıştırılması" il ...
Grevin ertelenme gerekçesi "genel sağlık ve milli güvenliği tehdit" olarak açıklanıyor. Cam işçilerinin grevi genel sağlığı nasıl tehdit edebilir? Artık cam şırıngalar da kullanılmıyor ki, hastaneler ...
Avrupa Tıkanıklığı Ergin Yıldızoğlu / 23 Şubat 2004 - Cumhuriyet Ekonomik, siyasi, askeri alanlarda güç yansıtabilecek, Avrupa sermayesini koruyabilecek, ona yeni alanlar açabilecek bir blok oluş ...
Bugün bu sorunu tartışırken, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın bir cümlesi ile konuya girmek istiyorum. Babacan, geçen gün bir toplantıda konuşurken şöyle bir cümle sarf etti: "Ücretleri enflasyonun üzerin ...
Bugün bu sorunu tartışırken, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın bir cümlesi ile konuya girmek istiyorum. Babacan, geçen gün bir toplantıda konuşurken şöyle bir cümle sarf etti: "Ücretleri enflasyonun üzerin ...
İç dinamikler arasında sosyal devlet görüşü ve bunun dayandığı toplumsalcı görüş çözülmüş, sosyal devletin yerini piyasa kurallarını koruyucu devlet ve bireyselci görüş almıştır. Bundan dolayı, artık ...
1 2.743 2.744 2.745 2.746 2.747 2.750 24705 / 24744