Derlediklerimiz

1 2.730 2.731 2.732 2.733 2.734 2.743 24588 / 24687
Tarım, Türkiye için pek çok açıdan önem taşıyan bir sektördür. Sosyal devlet anlayışının gerekli kıldığı uygulamalar ve kamu işletmeleri nasıl teker teker yok ediliyorsa, bir bütün olarak tarım sektör ...
Sevgili Atilla Özsever yazısında "Hollanda Tilburg Üniversitesi'nden Frank Hendrickx"in bir toplantıda anlattıklarını aktarıyor. Hendrickx, Hollanda'daki esneklik uygulamalarını övmüş ve AB çalışma me ...
Dünyada tarımda istihdam edilen nüfusun yüzde 96.2'si Türkiye'nin de içinde olduğu yoksul ülkelerde. Buna karşılık tarımda çalışan bir kişi, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 672 dolarlık, gelişmiş ü ...
Türkiye'nin, 1970'li yılların ikinci yarısı ila 1980'li yılların başında, işlenmiş tarım ürünleri ile birlikte toplam tarım ürünleri ticaret fazlası (dışsatım-dışalım) 1.5 milyar dolara yakındı. Aynı ...
Şirketlerin sosyal sorumluluğunun önemli bir alt başlığını çalışanlara yönelik sorumluluk oluşturmaktadır. Bu çerçevede temel çalışma standartlarının ne olacağı, bunların nasıl yaşama geçirileceği, şi ...
Derleyen: Tonguç ÇOBAN * Bu yazı ICFTU Aylık Yayın Organı'nın (Trade Union World) Mayıs 2001 tarihli sayısında yer alan Cecilia Locmant imzalı yazılardan derlenmiştir. ...
Demek makûs (aksi) talihimiz, şimdiye dek AB'nin dışında kalmaklığımız imiş. Nasıl oluyorsa, henüz elli yıllık geçmişi olan Avrupa bütünleşmesine katılmak, meğer bizim iki yüz yıllık toplumsal ütopyam ...
137/5'e göre, bu maddenin düzenlemeleri ücretler, örgütlenme, grev hakkı için geçerli olmayacaktır. Buradan hareketle AB üyeliğinin kollektif sosyal/sendikal haklar konusunda bir kazanım sağlamayacağı ...
1 2.730 2.731 2.732 2.733 2.734 2.743 24588 / 24687