Derlediklerimiz

1 2.692 2.693 2.694 2.695 2.696 2.710 24246 / 24383
Buyurun buradan yakın Benim gibi kapitalizme karşı ön yargılı birinin eleştirilerini çok abartılı bulabilirsiniz. Bu yüzden, buyurun siz buradan yakın: Harvard Üniversitesi tarih profesörü, Hoov ...
Mahalle bakkallarında "müşteri velinimettir" tabelası illaki olurdu.Yazının; kirli bir çerçeve içinde tozdan sararmış ve yer yer akmış olması da bir diğer kuraldı.Artık mahalle bakkalı kalmadı, mahal ...
18 Mart'ta yayımlanan ASS, 2001 değerlendirmesinde dile getirilen bu kavramları geliştiriyor ve daha güçlü bir biçimde vurguluyor. Diğer bir deyişle 2001 değerlendirmesinde gündeme getirilen eğilim şi ...
Yaşanan dönüşümün genel karakteri konusunda sorun yok. Malum, küresel rekabetçi piyasaya entegre olan bütün ülkelerde olduğu gibi, bizde de ulus-devlet sosyal giysilerinden arınıyor, sermayenin kolayl ...
Bu sorunun kestirmeden yanıtı hayırdır. Her şeyden önce, Türkiye'nin yakın dönemde ABD'yle olan ilişkisinin düzeleceğini gösteren çok az işaret var orta yerde. ABD, kendi verdiği kararları kayıtsı ...
Medyada yabancı sermaye ilgili bu tasarı ile ilgili iki cephe var. Birinci cephede CHP,DYP, MHP?nin yanısıra AKP?nin içinde Yalçıntaş, Yalçınbayır gibi isimler yer alıyor. Bu cephe, TV sektöründe yaba ...
Lübnan yumağı Bu patlayıcı karışım içindeki çelişkiler şöyle özetlenebilir: Dini cemaatlar arası çelişkiler (Maronit Hıristiyanlar, Dürziler, Şiiler, Sünniler), nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Filist ...
"Tam-zamanında" ya da "yalın üretim" yönteminin, çok olumlu bir endüstri mühendisliği devrimi gibi görünmesine karşın, aslında pazar şartlamalarını istihdam üzerinde saf, mutlak biçimde hakim kılan bi ...
1. Üretim Sürecinde ki Değişim Bilgisayarların üretim sürecinde kullanılması, 1. Fiyatlarının iyice ucuzlaması ile kitlesel bir yaygınlık kazanırken, 2. Yeni grafik ve objekt merkezli yazılımlar ...
1 2.692 2.693 2.694 2.695 2.696 2.710 24246 / 24383