Derlediklerimiz

1 2.690 2.691 2.692 2.693 2.694 2.749 24228 / 24738
Şiddet yaygınlaşıyor, bu uzun süredir bilinen bir gerçek; okuldaki şiddetin artışı ile hem siyasal hem de toplumsal açıdan son derece kapsamlı tartışmalara yol açabilecek bir sürecin içinden geçtiğimi ...
Bazı resimler birbirine çok benzer. Dikkat edilmezse, eski bir fotoğrafı günceldir diye gazeteye koyuverirsiniz. Hugo Chavez'in "Mister Danger" diye nitelendirdiği ABD Başkanı Bush'un ziyaretleri de b ...
"İki Terörist Kutba Karşı Üçüncü Cephenin Oluşum Bildirgesi" İran Komünist İşçi Partisi ABD devlet terörizmi ve siyasal İslam terörizmi kutuplarına karşı üçüncü cephenin oluşumunu bildirir. Üçüncü ...
Bugün bir habercilik görevini yerine getireceğiz. Belki aslında habercilik görevi sayılmaz, belki de duyulmuştur ama, Adana'ya gidene kadar ben duymamıştım. Kendi gazetem Radikal ve Milliyet'in dışın ...
Evet, ''Siyasi ortam son derece gergin''. (1) Çünkü, Türkiye'yi yönetenlerin, 1980'lerin başından bu yana yönetmeye çalıştıkları ekonomik kriz yeniden yönetilemez olmaya başladı. Dünya ekonomisinin ya ...
İçerisinde bulunduğumuz toplumda işçi sınıfının statüsü "ücretli kölelik" konumuna denk düşer. Bunun anlamı, bir bütün olarak işçi sınıfının her zaman kapitalist sınıfın kullanımına hazır olması demek ...
11 Eylül 2001 sonrasında ABD ekonomik plandaki güç kaybını durdurmak, XXI'inci yüzyılı bir Amerikan yüzyılı yapmak, velhasıl dünyayı Amerikanlaştırmak için yoğun çaba harcıyor. Amaç, yegane kozu olan ...
SOSYAL HAKLAR HAREKETİNİN POLİTİK ANLAMI VE YERİ ÜZERİNE NOTLAR (Bu yazı daha önce Siyasi Gazete'nin Nisan 2006 tarihli sayısında yayınlanmıştır) • Sosyal haklar hareketi her şeyden önce bir "eşitli ...
Hem başarısız, hem 'çirkin Amerikalı' ABD, imparatorluk projesini dünyaya, ''terorizme karşı küresel savaş'' olarak sundu. Bu savaşta ABD hem kendi halkının hem de dünyanın güvenliğini (Pax Ameri ...
1 2.690 2.691 2.692 2.693 2.694 2.749 24228 / 24738