Derlediklerimiz

1 2.690 2.691 2.692 2.693 2.694 2.770 24228 / 24922
Küreselleşme fırtınası, Türkiye'deki sendikaların gücünü bir hayli azalttı. Sendikaların ve işçi konfederasyonlarının, çalışanların kıdem tazminatını kaldırmayı hedef edinen yasa değişikliği girişi ...
Çarşamba günü Ankara'da bir grup öğretim üyesi sessiz yürüyüş yaptı. Ellerindeki pankartta "Öğrencime dokunma" yazıyordu. ODTÜ'den, Gazi'den, Hacettepe'den, Ankara Üniversitesi'nden hocaların "Üniver ...
Pazartesi yazımda, "Amerikan üstünlüğü köpüğünün" patlamaya başladığına değinmiştim. Bu kez, geçen yıllarda, mali piyasalarda oluşan "spekülatif köpüğe" değineceğim İki müdahale... Bugünkü mali kon ...
Onları genellikle tramvayda veya otobüste renkli renkli giysileri, yarım örtülü saçları, uzun bıyıkları ve deri ceketleriyle, ya taşıdıkları çuvallarını sürüklerken ya da kucaklarındaki bebeklerini su ...
İnsan Hakları haftasına girdik. İşkencecilerin, üniformalı katillerin ebedi dokunulmazlığı karşısında çok isyan etmişliğimiz var. Bu yüzden vatan haini, marjinal, terörist ve benzeri yaftalarla onurla ...
"Soğuk Savaş"ın ardından oluşan gerçeklik içinde ortaya çıkan iki eğilim, 2000'li yıllarda, hızla bu gerçeklikten koparak biri siyasi, diğeri mali iki spekülatif köpük oluşturmaya başladılar. Bunlar ...
21 Kasım 2006 tarihinde Nepal Hükümeti ile Maoist Parti arasında imzalanan "Kapsamlı Barış Anlaşması"nın tam metni Başlangıç Nepal halkının 1951'den sonra ve öncesindeki tarihi mücadeleler ...
Birgün Gazetesi'nden Ulaş Gürpınar'ın röportajı Gönül kuşu bu, susar mı? Şu sıralarda İnternet üzerinde fırtına' gibi esen bir Kâzım koyuncu parçası var. Tamamı olmasa bile büyük bir kısmı dinleneb ...
İktisatta Nobel'i alacaklar arasında adı geçen Paul Krugman aynı zamanda New York Ti-mes'ta "köşe yazarV'dır, ya da daha doğrusu "op-ed" yazarıdır. 'Köşe yazar'ını tırnak içinde yazıyoruz, çünkü New Y ...
1 2.690 2.691 2.692 2.693 2.694 2.770 24228 / 24922