Derlediklerimiz

1 2.685 2.686 2.687 2.688 2.689 2.692 24183 / 24227
Bush ve Şaron'un Çılgın Dansı İsrail'de, Şaron bir süredir seri skandallarla sarsılıyordu, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı acilen büyük bir siyasi zafere gereksinimi vardı. Bush ...
Grekçe eikon kökünden gelen ikon kelimesi, "kendisine karşı eleştirisiz bir saygı ve bağlılık duyulan nesne" anlamına gelmektedir. Hristiyanlığın geçmişte dinsel kişileri kutsallaştırarak ürettiği iko ...
Evrensel'in de ayrıntılı olarak yer verdiği bu olayda, işveren yasal olmayan bir şekilde noteri işyerine getirmiş ve işçileri Türk Metal'e üye olmaya zorlamıştı. İşveren fabrika içinde bu dayatmaları ...
Enerji sektöründe, nasıl aşılacağı belirsiz, rafineri kapasitesi ve eskimiş boru hatları gibi sorular da var. Eğer kaygılar haklıysa, önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisini yeni bir enerji krizi bekliy ...
Buna karşılık, kimileri de Kerry'yi "Dünyanın Umudu" (The Guardian), "Başkan Olacak Adam" (Le Nouvel Observateur), "Avrupa'nın Adayı" (The Economist), "Rüya Aday" (Financial Times Deuschland) olarak g ...
Bilindiği gibi, POAŞ'ın dörtte birine yakın hisseyi satın alan İş-Doğan şirketi özelleştirme borcunun bir bölümünü peşin ödemiş, geri kalan borcu için de şirketin hisselerini teminat göstererek borcun ...
Özelleştirmelerle ilgili geçmiş hükümetlerin olduğu kadar halen işbaşında bulunan hükümetin de toplumsal çıkarlara ve kamu yararına aykırı kararları bir bir kamunun gözleri önüne serilmektedir. TÜPRAŞ ...
Avrupa Birliği süreci, geçen hafta Le Monde'un başyazısının anımsattığı gibi "malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı ilkesi üzerine kurulmuştu"(25/02). Bu özelliklerinden dol ...
Daha önce bu köşede "Kamu yönetimi ve personel rejimi" başlıklı yazı ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) Tasarısı"nın personel politikası irdelenmiş; "Sağlıkta sözleşmeli personel çalıştırılması" il ...
1 2.685 2.686 2.687 2.688 2.689 2.692 24183 / 24227