Derlediklerimiz

1 2.685 2.686 2.687 2.688 2.689 2.763 24183 / 24859
Geçenlerde şöyle bir şey olmuştu: Gazi Üniversitesi'nden bir profesör İzmir'de bir konuşma yapmıştı. (Görüşleriyle herhangi bir yakınlığım olmayan) o profesörü, bir kısım gazeteci linç hedefi, ünive ...
Geçen hafta sonu, 1-2 Aralık tarihlerinde Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) "Genel Teoriden 70 Yıl Sonra" başlığı altında uluslararası bir sempozyum düzenledi. John M. Keynes ve Keynes'ten sonra gel ...
Ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmelerin etkisiyle, siyasi yelpazenin sağında ve solunda, ulusalcı duyarlılıklar yükseliyor; taraflar geçmişin ağır yüküne karşın, diyalog yo ...
Bu hafta Çarşamba günü Berlin'deki Allmende derneğinde hoş bir toplantı yapıldı. Konu 2003 yılında Tarık Ali ve Howard Zinn gibi aydınlar tarafından imzaya açılan bir metnin Türkiye'de de imzaya sunul ...
DİSK GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 25 Kasım 2006 günü ANKARA GENEL-İŞ toplantı salonunda toplanan DİSK GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU gündemindeki maddeleri görüşmüş ve aşağıda ...
Çok şükür, Papa Benedikt'i bu topraklara özgü misafirperverlikle konuk etmeyi başardık, başına bir kaza bela gelmeden memleketine yolcu ettik, İstanbul'dan alkışlarla uğurladık. Papa, uçağa binerken ...
Ayşe Yumli Yeter - Tekstil-Sen Genel Başkanı (tutuklu) KESK işçi sendikalarında olduğu gibi birçok nedenle örgütlenme politikaları konusunda bir kriz içerisinde. KESK kitlesiyle mesafeyi açmış, empe ...
Adana'daki Ulusal Tarım Kurultayı'na 600'ün üzerinde bilim insanı ve uzman katıldı; tarım politikalarında ABD/AB yönetimindeki IMF ve Dünya Bankası'nın direktiflerine dikkat edilmesi, AB uyum paketi k ...
Savcıları değiştiremezseniz, savcıları değiştirmek yetmez. Bekçileri değiştiremezseniz, bekçileri değiştirmek de yetmez. Kendinizi değiştirmezseniz, bir gün sizin değişmeniz de yetmez. Hakikaten değiş ...
1 2.685 2.686 2.687 2.688 2.689 2.763 24183 / 24859