Derlediklerimiz

1 2.636 2.637 2.638 2.639 2.640 2.691 23742 / 24211
Türkiye'de sermaye dışındaki toplum kesimlerinin istisnasız tümünü olumsuz yönde etkileyecek olan Sosyal Güvenlik Reformu, IMF, Dünya Bankası, (pek açık biçimde dile getirilmese de) AB ve TÜSİAD başt ...
Türkiye'de "Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi"(1) kapsamında, emeklilik sisteminde gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklikler "Emeklilik Sigortaları Kanunu Tasarı Taslağı"(2) halinde biçimlen ...
Yazımın ikinci kısmına, ''IMF programlarının alternatifi var mı?'' sorusuna bazı somut örnekleri irdeleyerek devam ediyorum. Malezya-Latin Amerika İlk olarak, Asya krizi sırasında Malezya deneyimin ...
Son yılların milli gelir hesaplarında ''şaibeli'' değilse bile, tartışmalı veya esrarengiz öğeler oluştu. 2005'te de üç aylık sektör tahminleri, açıklanmayan nedenler ve yöntemlerle revizyondan geçiri ...
Kültür üzerindeki etkinlik kuşkusuz 'zihinsel' bir hegemonya yaratmaya yöneliktir. Ancak Soğuk Savaş sürecinde Amerikan emperyalistleri, bu alandaki mücadelelerini bir 'istihbarat' çalışması gibi düşü ...
Sitemizde 1 Nisan 2006 tarihinde yayınlanan Güngör Şenkal'ın "Laf Olsun Eleştirileri" başlıklı eleştiri-polemik yazısına konu olan Emrah Cilasun imzalı "Bir Madalyonun İki Ahmak Yüzü" isimli makaleyi, ...
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Tasarısı Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu önce tasarının bu hafta içinde Genel Kurul'da görüşüleceğini açıkladı. So ...
Enes Ata, henüz 7 yaşına yeni girmişti. İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi. 30 Mart tarihinde Diyarbakır'da yapılan cenaze töreni sırasında, "insani" amaçlı üretilen, "insanları öldürmek için değil, ...
Döndük çocuklara baktık yine. Oradakiler, sokak-lara dökülmüş bağırıyor, ateşler yakıyor, savaşıyor. Buradakiler, okullarında birbirlerini bıçaklıyor, haraca kesiyor, yaralıyor. Küçük tecavüz çeteleri ...
1 2.636 2.637 2.638 2.639 2.640 2.691 23742 / 24211