Derlediklerimiz

1 2.629 2.630 2.631 2.632 2.633 2.709 23679 / 24379
Türkiye ekonomisinin 2001 krizi sonrası gelişme dinamikleri üzerine sürdürülen en önemli tartışma cari açık, dış borçlanma ve ulusal gelirin büyümesi arasındaki ilişkilerin niteliği üzerinedir. IMF ka ...
Bu küreselleşme dalgasının sonuna geliyoruz diye seviniyordum. Şimdi, insanlar kaderlerini piyasanın elinden kurtarabilir, geçen 25 yılın yaralarını sararak, yoksullaşmaya, küresel ısınmaya bir çözüm ...
Uygarlıkları önce çatıştırıyorlar, sonra da buluşturuyorlar. Hiç olmayandan, hiç olmayacak bir şey çıkartmaya niyetlenmişler besbelli. Öyle bir şeyin peşine düşmüşler ki, aynaya baktıklarında insan ...
Ne diyormuş, "askerlerimizin başına çuval geçiren ABD timi lideri": "Gözcüleri satın aldık, Türkleri gafil avladık. Elimizde Türk karargahının planları vardı." Sivil ya da rütbeli, biri size "masal" ...
"Bir katil konuşuyor"-Atılım 19 Aralık Katliamı 6.yıldönümünde... Katliamın sorumlularından dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, gazetemizin sorularını yanıtladı. Türk gazetemize çarpıcı açıkla ...
ABD'de Demokrat Parti'nin seçim zaferi, Savunma Bakanı Rumsfeld 'in istifası, Irak Çalışma Grubu Raporu , Ortadoğu'da yeni bir sayfanın açılmakta olduğunu düşündürdü. Bu yeni sayfada, tarih, Bush yöne ...
Küreselleşme fırtınası, Türkiye'deki sendikaların gücünü bir hayli azalttı. Sendikaların ve işçi konfederasyonlarının, çalışanların kıdem tazminatını kaldırmayı hedef edinen yasa değişikliği girişi ...
Çarşamba günü Ankara'da bir grup öğretim üyesi sessiz yürüyüş yaptı. Ellerindeki pankartta "Öğrencime dokunma" yazıyordu. ODTÜ'den, Gazi'den, Hacettepe'den, Ankara Üniversitesi'nden hocaların "Üniver ...
Pazartesi yazımda, "Amerikan üstünlüğü köpüğünün" patlamaya başladığına değinmiştim. Bu kez, geçen yıllarda, mali piyasalarda oluşan "spekülatif köpüğe" değineceğim İki müdahale... Bugünkü mali kon ...
1 2.629 2.630 2.631 2.632 2.633 2.709 23679 / 24379