Derlediklerimiz

1 2.628 2.629 2.630 2.631 2.632 2.708 23670 / 24366
"Bir katil konuşuyor"-Atılım 19 Aralık Katliamı 6.yıldönümünde... Katliamın sorumlularından dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, gazetemizin sorularını yanıtladı. Türk gazetemize çarpıcı açıkla ...
ABD'de Demokrat Parti'nin seçim zaferi, Savunma Bakanı Rumsfeld 'in istifası, Irak Çalışma Grubu Raporu , Ortadoğu'da yeni bir sayfanın açılmakta olduğunu düşündürdü. Bu yeni sayfada, tarih, Bush yöne ...
Küreselleşme fırtınası, Türkiye'deki sendikaların gücünü bir hayli azalttı. Sendikaların ve işçi konfederasyonlarının, çalışanların kıdem tazminatını kaldırmayı hedef edinen yasa değişikliği girişi ...
Çarşamba günü Ankara'da bir grup öğretim üyesi sessiz yürüyüş yaptı. Ellerindeki pankartta "Öğrencime dokunma" yazıyordu. ODTÜ'den, Gazi'den, Hacettepe'den, Ankara Üniversitesi'nden hocaların "Üniver ...
Pazartesi yazımda, "Amerikan üstünlüğü köpüğünün" patlamaya başladığına değinmiştim. Bu kez, geçen yıllarda, mali piyasalarda oluşan "spekülatif köpüğe" değineceğim İki müdahale... Bugünkü mali kon ...
Onları genellikle tramvayda veya otobüste renkli renkli giysileri, yarım örtülü saçları, uzun bıyıkları ve deri ceketleriyle, ya taşıdıkları çuvallarını sürüklerken ya da kucaklarındaki bebeklerini su ...
İnsan Hakları haftasına girdik. İşkencecilerin, üniformalı katillerin ebedi dokunulmazlığı karşısında çok isyan etmişliğimiz var. Bu yüzden vatan haini, marjinal, terörist ve benzeri yaftalarla onurla ...
"Soğuk Savaş"ın ardından oluşan gerçeklik içinde ortaya çıkan iki eğilim, 2000'li yıllarda, hızla bu gerçeklikten koparak biri siyasi, diğeri mali iki spekülatif köpük oluşturmaya başladılar. Bunlar ...
21 Kasım 2006 tarihinde Nepal Hükümeti ile Maoist Parti arasında imzalanan "Kapsamlı Barış Anlaşması"nın tam metni Başlangıç Nepal halkının 1951'den sonra ve öncesindeki tarihi mücadeleler ...
1 2.628 2.629 2.630 2.631 2.632 2.708 23670 / 24366