Derlediklerimiz

1 2.627 2.628 2.629 2.630 2.631 2.673 23661 / 24057
İşçi Profil Araştırması: Eskişehir Örneği isimli çalışma 19 - 20 Kasım tarihlerinde İstanbul'da "Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi" tarafından düzenlenen "TÜRKİYE'Yİ SINIF GERÇEĞİYLE ANLAMAK" başlık ...
Otobüslerin ana durağında hararetli bir tartışma, şoför hareket memurları ve bir kaç yolcu temsilcisi arasında sürüyordu. Hareket memurları otobüslerin eski olduğunu yenilenmesi gerektiğini aksi takt ...
Bolivya, kişi başına düşen milli gelir bakımından Latin Amerika'nın en yoksul (ve giderek daha da yoksullaşan) ülkesi. Üstelik, petrol ve doğalgaz zengini... Bölgede, rezervleri bakımından, Venezüella ...
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ilk icraatlarından biri hekimlere zorunlu hizmeti kaldırmak olmuştu. Bakanlık koltuğuna yeni oturduğu günlerde "zorunlu ve hizmet kavramlarının nasıl yan yana geldiğini an ...
GİRİŞ Spor, toplumsal hayatın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Yalnızca bireysel bir tercih olmanın ötesinde toplumdaki çeşitli etki merkezleri ve güç odakları tarafından manipüle edilen bir olg ...
Yerel Yönetimler ve Sınıfsal Tercihler (Mersin Örneği) isimli çalışma 19 - 20 Kasım tarihlerinde İstanbul'da "Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi" tarafından düzenlenen "TÜRKİYE'Yİ SINIF GERÇEĞİYLE AN ...
ABD dış politikası, ''Batı'' ittifakını, onarılması yönünde yeniden şekillendiriyor. Geçen hafta sokaklara dökülen Müslüman kalabalıklar, bu ''onarım'' sürecinde kendilerine düşen görevi başarıyla yer ...
TÜPRAŞ özelleştirme kararının iptali ve Galataport ihalesinin Devlet Plânlama Teşkilâtı'ından Özelleştirme İdaresi'ne iadesi "Buzdağı"nın su yüzündeki görüntüleridir. Buzdağının suyun altındaki bölümü ...
Sağlık sektörünün dünyada toplam cirosu 2005'te 3.1 trilyon dolar. Harcamaların büyük bölümünü hükümetler finanse ediyor. Yolsuzluklar dizboyu Küresel çaptaki yolsuzluklar konusunda her yıl geniş ka ...
1 2.627 2.628 2.629 2.630 2.631 2.673 23661 / 24057