Derlediklerimiz

1 2.603 2.604 2.605 2.606 2.607 2.732 23445 / 24583
TOPLUMSAL MUHALEFETİ GELİŞTİRELİM, ÖDP'Yİ ve SOL MUHALEFETİ BÜYÜTELİM 1. ÖDP, yeni bir konferans sürecini yaşıyor. Seçim siyaseti konusundaki taktik farklılaşmalar ve bunlar üzerinden yaşanan tartış ...
Giriş Sermaye, 2. Dünya (Paylaşım) Savaşı henüz sürerken, 1944 yılında ulus devletlere ve kendi iktisatçılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bretton Woods kasabasında bir konferans düzenlett ...
Son üç haftadır tabanları eriyen anti-kapitalist sendika ve konfederasyonların güçlenmesi için atılması gereken beş adımı tartışıyorum. Geçen haftalarda profesyonel örgüt olmanın içeriğini ve sendikal ...
Tarımda geleneksel tarım metodları yerine, modern tekniklerin kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıkan sürece "Yeşil Devrim" adı veriliyor. Yeşil Devrim lafıyla, tarımda hibrit tohumların, yapay gübrele ...
Sağlık Bakanı, "tam gün"ü gündeme getirdi ve bir tartışma başlattı. Oysa "tam gün" yıllardır "bizim" kavramımızdı, ilkemizdi. Şimdi, AKP'nin Sağlık Bakanı "tam gün"ü getirince, ne yapacağımızı şaşırdı ...
Hem siyasi iktidarın hem de askerin Kuzey Irak'a müdahale etme isteksizliği ortada iken, ABD ve Irak'lı temsilcilerle pazarlık devam ederken, devletin zirvesindekiler sözlerini giderek sertleştirip Tü ...
TMMOB MÜHENDİSLİK, İSTİHDAM VE ÜCRETLENDİRME SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ Ücretli ve işsiz mühendis ve mimarların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve nedenlerini belirlemek, özlük haklarını ...
İşsizlik oranının yüzde 70'lere ulaştığı, açlık sınırı altında yaşayanların sayısının arttığı Diyarbakır'da yoksulluğu ortadan kalkacağına inanların sayısı her geçen gün azalıyor. Diyarbakır'da Sarm ...
Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki komisyonun hazırladığı yeni anayasa taslağı, ağırlıklı olarak "türban", "laiklik" gibi konular çerçevesinde tartışılıyor. Laiklik kuşkusuz önemli, ancak tasla ...
1 2.603 2.604 2.605 2.606 2.607 2.732 23445 / 24583