Derlediklerimiz

1 2 3 4 2.666 18 / 23993
Pestisit kullanımını sınırlandıran, azaltan ya da sonlandıran uygulamalar ve önlemler insan sağlığını korumanın yanı sıra doğal hayattaki biyoçeşitliliği de korumak anlamına geliyor ...
Adeta 20. yüzyılın, büyük felaketlere tanık olan ilk yarısına, ama daha büyük ölçekte, çok daha etkili, denetleme ve imha teknolojileriyle, giderek hızlanan bir iklim krizi içinde geri dönüyorduk. Dou ...
Özyeğin Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Alpkan Birelma, dine mesafenin Türkiye’deki solda çok yaygın olduğunu, var olan sistemin ise bütün tahayyülleri belirlediğini vurguluyor ve "Ufkumuz en iyi ...
Tek bir mektupla bütün sıfatlarını ve ayrıcalıklarını geride bıraktı o! Fabricio Ojeda… Yönünü dağlara verdi ve arkasına bakmadan tereddütsüz yürüdü ...
Türkiye’deki büyük yatırımlara talip olan Japon şirketleri şu sıra fazla niyetli görünmüyor. Özellikle de Sinop nükleer enerji santrali projesinden çekildikten sonra. Gerekçeleri sadece Suriye ve Körf ...
Eskiden körü körüne kendi mezhebinden olan parti ve liderlerini destekleyen Lübnanlılar, artık kendi liderlerine de tepkilerini korkmadan gösteriyor. Hıristiyanlar, Sünniler ve Dürziler sadece Lübnan ...
Latin Amerika'nın damarları bir kez daha açılıyor. Her seferinde toprağın biraz daha derinini kazmaya başlayan kapitalizme karşı, her seferinde biraz daha direngenleşen halkların ölüm kalım savaşına t ...
Türkiye dâhil herhangi bir ülkede “kapitalist kamp ve proleter kamp olmak üzere iki kutbun öne çıkması”, köklü altüst oluşların yaşandığı ortamlar, ancak devrimle ilişkilendirilebilecek kritik uğrakla ...
Trump, Erdoğan için bir sigorta olarak hâlâ devrede kalsa da ABD, Türkiye’yi ucu açık ameliyata alıyor. ‘Trump garantisi’ ilişkilerin tabiatında var olan karşılıklı bağımlılık ilişkisini tek taraflı m ...
1 2 3 4 2.666 18 / 23993