Derlediklerimiz

1 2 3 4 2.732 18 / 24587
Öfkeli kalabalıkların kullanışlı aptallara mı yoksa devrimci öznelere mi dönüşeceği; isyanın bir egemene biatı mı yoksa eşitlikçi, barışçıl bir geleceği kurma idealini mi besleyeceği, tarihsel bir sor ...
Cumhurbaşkanı da Covid-19’a karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürürken ülkenin, “Amacı Hakk’a... hizmet olmayan”... “insanımızın inancına ve kültürüne” düşman “hastalıklı siyasetin temsilcilerinde ...
Sendikal modellerimizi de şekillendiren işyeri bütünlüğünün bildiğimiz anlamda sonuna gelmemiz bugün olmasa bile yarın başımıza gelecek bir durum. Aynı şekilde kendi hesabına çalışanların fiyat düşüre ...
Krizin arka planında on yıllar öncesine dayanan yaptırımlar, yolsuzluk, alt yapısı hazırlanmadan liberal ekonomiye geçiş hamlesi, savaş, daha da ağırlaşan yaptırımlar, savaşla birlikte ortaya çıkan ye ...
Amerikalılar bataklık düşlerken Ruslar da onları çekilmeye zorlayacak koşulları hazırlıyor. Hatta Amerikalıların tası tarağı toplayıp gideceği hesabıyla Rus şirketleri petrol anlaşmaları imzalıyor ...
İşgücü piyasalarının parçalanmış ve farklı biçimlerde gerçekleşmiş eşitsiz yapısı son tahlilde sadece işgücünün özgül niteliklerine bağlı değil. Bu olgu aynı zamanda sermayenin parçalanmış yapısının d ...
Hukuka uygun olmamasına rağmen SGK tarafından bu şekilde bir belirlemenin yapılmasındaki asıl amacın, salgın sürecinde bilim insanlarının önerilerine kulak verilmemesi sonucunda ortaya çıkan tablonun ...
o kuşaktan insanların özellikle son on yılda, cesaret hikâyelerinin kahramanlarına indirgenmesi bir dönemin içeriğinin boşaltılması, bir tarihin silinmesi demek ...
Küresel sistemin ve hegemonya mücadelesinin gelecek dönemki kodlarında Çin bugüne göre daha açık ve daha güçlü bir rol üstlenecektir. Çin, ABD hegemonyasının sistemik virüsüdür. ABD’nin Çin’i suçlama ...
1 2 3 4 2.732 18 / 24587