Derlediklerimiz

1 2 3 2.745 9 / 24699
Hükümet ve yandaşlarının Ayasofya’yı cami olarak kullanmak yoluyla laikliğe, Cumhuriyet’in kazanımlarına, evrensel ilkelere karşı bir 'zafer' kazandıklarını, Ayasofya’yı yeniden 'fethettikleri' duygus ...
Siyasal İslam, daha önce fiilen başkanlık rejimine geçmiş, bu rejimin yasal çerçevesi yeni anayasa ile daha sonra kurulmuştu. Şimdi de fiilen ikili bir hukuk sistemine geçildiğini saptıyorsak, bunun k ...
Bugünün neoliberal kentleri salgınların doğuşu ve pandemiye dönüşmesinde en önemli etmenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Azmanlaşarak odağına rantı alan kent planlaması bugün canlıları katled ...
Hak savunucusu avukatlar olarak bizler, savunmayı parçalamak için çıkarılan yasalara rağmen “kimsesizlerin kimsesi olma iddiamızı” sürdüreceğiz ...
Burada AKP’nin ikili bir rolü vardı. Neoliberal ilkelerin hem içeride taşıyıcısı olacak, toplumun en muhafazakar kesimlerini yumuşak bir geçişle, kimlik politikalarının gölgesinde neoliberalizmle bulu ...
Kimi analistler, belki “Gezi olayı”nı düşünerek bu kuşağın büyük bir direniş potansiyeline sahip olduğuna inanıyorlar. İçinde yukarıda değinilen farklılıkları taşıyan bir “kuşak” neye karşı, nasıl dir ...
Yabancı kaynak olmayınca, ekonomiyi çevirmek de zor. AKP'nin sonunu hazırlayacak en önemli törpü, yabancıların göçü gibi görünüyor ...
İster kırda yaşayalım ister şehirde neoliberal patriyarkal yağma siyaseti doğrudan günlük yaşantımıza etki ediyor. Nefes alamadığımız kentler, salgın hastalıklar nedeniyle değişen sosyal/ekonomik/topl ...
Savunmanın temas ettiği her alan bizler için savunmanın merkezidir. Bu süreçte biriktirdiğimiz her deneyim, önümüzdeki sürecin kurucu sözü, eylemi olacaktır ...
1 2 3 2.745 9 / 24699