Kitap

1 43 44 45 46 47 48 405 / 431
Üç Ayda Bir Çıkan Ortak Kitap Dosya: Emperyalizm ve Küreselleşme ...
Antonio Gramsci (1891-1937) ölümünden önce komünist çevreler dışında pek fazla bilinmezken, bugün 20.yüzyılın adı sıkça anılan ve yapıtları başka dillere çevrilen kültür eleştirmenlerinden ve siyaset ...
Martin Hart-Landsberg ve Paul Burkett'in bu çalışması, büyük bir devrim-sonrası toplumunun sosyalizmden kapitalizmin ekonomisine doğru nasıl yöneldiğini inceleyen sağlam temellendirilmiş bir Marksist ...
Sosyal araştırmalar Vakfı tarafından hazırlanan 2004 yılı almanağı ...
Kitap sanayinin, tarımı da kendine dönüştürdüğü, kentin kırı neredeyse yuttuğu, kentte, kırda, doğada ve doğal olarak doğrudan insanların kendilerinde birçok sorunu doğurduğu bu süreçte, insanlığın ma ...
Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (TÜSAM) , geçtiğimiz yıl 15-16 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği ve 'Sınıf Çalışmaları Sempozyumları' ana başlığı altında her yıl düzenlemeyi planladığı ...
Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet ...
Bu kitap, televizyonda anlam üretiminin toplum ve kültür yaşantısıyla olan gerilimli ilişkisi çerçevesinde, ulusal televizyonun 90'lı yıllarımızı niteleyen gelişmeler ve toplumsal duygu yapısıyla gird ...
Haftada bir defa sinemaya giden bir birey, 1001 adet filmi ancak 20 yıllık bir sürede izleyebilir, o da her film için ünlü bir eleştirmenin yorumunu alamadan. Şimdi bir şansımız var; ''Ölmeden Önce Gö ...
1 43 44 45 46 47 48 405 / 431