Editörün Seçtikleri

1 2 3 4 5 51 27 / 453
Bernie’nin seçim kampanyası siyah seçmenler arasında yol alamadı. 2016’ya kıyasla işçi sınıfı desteğini kazanmada önemli bir başarı elde edilse de kampanya bütün ırklardan işçi sınıfından seçmenler ar ...
Furkan Celep başkaldırısında, itirazında bir kaza, meslek hastalığı olmasa da devlet bir işçinin yaşamı için gerekli olanakları yaratmadığı için bu cinayet gibi olmayan bir cinayettir. Suç, elbette bi ...
Eğer darbenin sorumlusu aranıyorsa kitleler en sonda gelir. Ondan önce Pentagon, CIA ve NATO’suyla ABD; Koç’u, Sabancı’sı, TÜSİAD’ı, TİSK ve MESS’iyle tekelci sermaye örgütleri; GP, MHP, isterik bazı ...
Parasız (ve herkese eşit) sağlık talebi ilk kez 1848 Ayaklanmaları’nda sosyalistlerin programlarında yer aldı. Her ne kadar Paris’te sosyalistlerin iktidara gelmesiyle parasız sağlık sunulmasına çalış ...
Sendika.Org yayınının sürdüğü ardıl alan adlarına yönelik engellerle ilgili 8 ayrı başvuruyu birleştirerek yeni bir karar alan AYM, Anayasa’nın 26. ve 28. Maddelerinde güvence altına alınan ifade ve b ...
Kamer Teyhani kitabında Şehriban Teyhani Devrimci Yol’un sendikal çalışmanın dışındaki diğer siyasal iç tartışmalar üzerinde de yoğun olarak duruyor. Bu konular arasında Fatsa-Tunceli karşılaştırması, ...
Sanders kaybetti. Milyarderler sınıfına ve Demokratik Parti’nin liderliğine karşı beş yıl boyunca savaştı ve sonunda, her iki cephede de yenildi. Bernie’nin yenilgiye uğramış ordusunda askerlik yapanl ...
Taşeronlar acımasız. Ücretlerini alamadıkları için hak talep eden işçiyi saate bakmaksızın işten çıkartılabiliyorlar. Kuralsızlık kural olmuş. Araç yok. Ulaşım yok. İşten atılan işçiler Arnavutköy’e y ...
Emir-komuta zinciri içinde veya bir grup üst rütbeli subay eliyle iktidara el koyan bu tür rejimlerin Marksist-Leninist literatürdeki adı askeri faşizmdir. Bunu reddederek kuru kuruya askeri rejimden ...
1 2 3 4 5 51 27 / 453