Editörün Seçtikleri

1 2 3 46 9 / 412
Pek çok seyirci Hortensia karakterine aşinadır aslında. Hortensia, siyasete otoriter ve faşist ülkelerde katılan devrimci kadın temsillerinden biridir. Bu temsil, kendi halinde yaşayan, bir yandan yok ...
YZ’nin diğer bir kullanım alan�� da işçilerin her türlü şekillerde gözetlenmesi ve denetlenmesi. Dijitalleşmeyle birlikte sizin her yaptığınızı izleyen kameralar ve sizi daha hızlı çalışmaya zorlayan ...
Eleştirel bir Yapay Zekâ tartışması yürütmek ve YZ’nin hem tarihsel hem güncel hem de geleceğe ilişkin konumlanışını, herhangi bir teknodeterminizme (teknoiyimser veya teknokötümser) düşmeden anlatmak ...
Marx’ın keşfettiği, önerdiği kavramları Kapital’’in değişik bölümlerine gelişigüzel serpiştirdiğini düşünemeyeceğimize göre, Yedek Sanayi/İşçi Ordusu’nun (YİO) Kapitalist Birikimin Genel Yasası başlık ...
Batı’dan dünyaya yayılan politik aktivizm cereyanı, 1789 Fransız Devrimi’nden 1917 Ekim Devrimi’ne ve müteakip devrimlere uzanan süreçte, profesyonel devrimciliğin tarihinde yaşadığı en büyük kırılmad ...
Şimdi kendi çalıştığım hastanede COVID-19 hastalığı nedeniyle bir odada yatarken, biriktirdiğim insanlarla ayaktayım. Arkadaşlarımın gülüşleriyle gülüyor, örgütlülüğün gösterdiği birliktelik ile COVID ...
Bilim oldukça net: eğer mevcut salınım düzeyleri aynı kalırsa, Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nde belirlenen karbon bütçesini 8 buçuk yıl içerisinde harcamış olacağız. Ondan sonra, yaşanabilir ...
Üç operasyon bölgesinden sonra 50’den fazla TSK noktasıyla korumaya alınan bir cihatçı emirliği olan İdlip’te de TL’nin tedavüle sokulması, siyasal karşılığı büyük bir ekonomik kopuş demek ...
Türkiye sosyalist hareketinin işçi sınıfı var mıdır, yok mudur sorusuna güçlü bir yanıt olmuştur 15-16 Haziran başkaldırısı. Sınıfın varlığını göstererek bir sorunu çözmüştür. Ne var ki bu görkemli ba ...
1 2 3 46 9 / 412