Çiftçi-Sen: “Acele kamulaştırma hak ihlalidir”

Çiftçi-Sen Salihli'de biyogaz enerji santraline karşı direnen köylülerin arazine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile el konulması hakkında açıklama yaptı

Çiftçi-Sen: “Acele kamulaştırma hak ihlalidir”

Salihli’de biyogaz enerji santraline karşı direnen köylülerin arazine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile el konuldu. Acele kamulaştırma kararı çıkarılan arazilerin üzerinde meyve bahçeleri, zeytinlikler ve üzün bağları bulunuyor.

Acele kamulaştırma kararına ilişkin açıklama yapan Çiftçi-Sen, alınan kararın bir hak ihlali olduğunu belirtti. Pandemi döneminde gıdaya olan ilginin arttığını ve tarımsal üretimin öneminin daha belirgin hale geldiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Pandemi süreci gıdaya olan ilgiyi artırmış, tarımsal üretimin önemini daha belirgin hale getirmiştir. Ne yazık ki bu süreçte dahi sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin teminatı olan küçük aile tarımı yapan köylülerin topraklarından koparan politikalar hız kesmemiştir. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik kararlar alınmaya devam edilmiştir. Ülkemizin verimli toprakları havayı, suyu, toprağı kirleten enerji yatırımlarına feda edilmektedir. 23 Eylül 2020 tarihli Karar sayısı 2970 olan Cumhurbaşkanı Kararı ile santrali istemeyen Salihli Çapaklı Köyü’nde Çöplerden Elektrik Enerjisi üretecek Şirkete yer tahsisi için köylülerin arazilerine “Acele Kamulaştırma” emri verildi.” Yenilenebilir, Temiz Enerji “ adı altında suyu havası, toprağı JES’lerle kirletilmeye başlanan Salihli’nin tarım arazileri bu kez de çöpten enerji üretim santralleri ile kirletilecek. Bu durum bir kez daha gösteriyor ki enerji için doğa ve gıda feda edilecek. Çiftçiler işsiz kalacak, tüketiciler gıda da şirketlere bağımlı hale getirilecek.

Çiftçi-Sen’in de bileşeni olduğu Küresel Çiftçi Örgütü La Via Campesina (Çiftçi Yolu) kısaca “Köylü Hakları” diye ifade edilen “Köylülerin ve Kırsalda Çalışan Diğer İnsanların Hakları” bildirgesini hazırladı ve 2018 yılı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Köylü Hakları Bildirgesi” kabul edildi. Bu bildirgenin 17. Maddesi “Devletler, yerinden edilmeye karşı koruyucu tedbirleri, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk standartlarıyla uyumlu bir biçimde, yerel mevzuatlarına dahil etmelidir. Devletler, cezai tedbir veya savaş aracı ya da yöntemi olarak uygulanması dahil olmak üzere, zorla tahliye, ev yıkımları, tarım alanlarının tahrip edilmesi ile toprak ve diğer doğal kaynaklara keyfi olarak el konulması veya kamulaştırılmasını yasaklamalıdır” demektedir.

Acele Kamulaştırma Kararı Toprak Gaspı ve BM’lerin kabul ettiği “Köylü Hakları Bildirgesi”nin ihlalidir. Bu kabul edilemez! Hükümet üstüne düşeni yapmalı Köylü Hakları Bildirge’sini kabul etmeli, Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına son vermelidir.

href=”/2020/09/salihlide-enerji-santraline-direnen-koylulerin-arazileri-acele-kamulastirma-ile-gasp-edildi-597089/

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur