Oya Ersoy: “2019’da genel bütçeden toplam 848 milyon 385 bin TL hangi dernek ve vakıflara aktarıldı?”

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Cumhurbaşkanlığı raporunda ismi belirtilmeyen dernek ve vakıflara 2019 yılında bütçeden toplam 848 milyon 385 bin TL aktarılmasını Meclis gündemine taşıdı

Oya Ersoy: “2019’da genel bütçeden toplam 848 milyon 385 bin TL hangi dernek ve vakıflara aktarıldı?”

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 yılı Genel Faaliyet Raporu’nda, genel ve özel bütçeli idareler aracılığıyla ismi belirtilmeyen dernek ve vakıflara bütçeden aktarılan 848 milyon 385 bin TL’lik tutarı Meclis gündemine taşıdı.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanan ve ilgili kurum ve kuruluşlara verilecek ödeneklerin belirlendiği bütçe yasasına dikkat çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yasanın en temel ilkesi arasında yer alan Madde 8’de Hesap Verme Sorumluluğu şöyle tanımlanmıştır: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. Raporun ayrıntılarına bakıldığında genel bütçeli idarelerden dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara yapılan ödenek transferlerinde ilgili Bakanlıklar, ‘Hesap Verme Sorumluluğu’ ilkesini uygulamayarak, hangi dernek ve vakıflara ödenek aktardıklarına dair herhangi bir bilgiyi kamuoyu ile paylaşmamışlardır.

Halk dolar üzerinden maaş almıyor ama…

Ülkenin içinde bulunduğu mali kriz yurttaşın, pazarına, marketine, yemesine, içmesine yansırken bu ülkenin Hazine Maliye ve Bakanı ekranlara çıkıp akıl almaz açıklamalar yaparak gerçekleri savuşturuyor” diye devam eden Ersoy, ekonomik kriz sonucu her geçen gün işsizliğin arttığını vurguladı.

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

Alım gücü azalan yurttaşımız yoksullaşırken Bakanlık tarafından halka güven veren herhangi bir ‘maliye politikası’ açıklanmamaktadır. Bakın dolar ve altın fiyatları fırladı,  dolarla maaş almıyoruz! Ama dolarla ödenecek dış borcu var�� İthal edilen malların bedeli var… Elbette bunlar dolarla ödeniyor kim ödüyor! Halktan aldığınız vergilerle o zaman, yani dolarla maaşını almayan halk, dolarla aldığınız borcu ödemektedir.

“Bütçeden nereye, ne kadar harcama yapıldı?”

Bütçe üzerinden birtakım dernek ve vakıflara aktarılan ödeneklerin akıbetini soran Ersoy, “Yurttaş vergi ödesin ve bu vergileri istihdamı arttırmaya değil, eğitim ve sağlık harcamalarına değil, adı sanı raporlarda geçmeyen yandaş dernek ve vakıflara aktarıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Oya Ersoy’un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  1. 2019 yılında genel bütçeden toplam 848 milyon 385 bin TL hangi dernek ve vakıflara aktarılmıştır? Bu dernek ve vakıfların adları ve her birine aktarılan ödeneklerin toplam listelerini kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?
  2. Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak hazırlamış olduğunuz 2019 yılı Genel Faaliyet Raporlarında genel bütçeden cari ve sermaye transferi olarak aktarılan dernek ve vakıfların isimleri neden yer almamaktadır?
  3. Bütçenin hazırlanma ve uygulanma aşamalarında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uyulmakta mıdır? Uyulmakta ise Madde 7’de yer alan mali saydamlık kapsamında, “genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması” gerekir ilkesi ödenek aktarımında bulunan dernek ve vakıfların isimlerinin ve hangi amaç ile bu dernek ve vakıflara aktarımda bulunulduğunun belirtilmemesi bu ilkenin ihlali değil midir?

Sendika.Org