Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası: “İlbank parsel parsel satışa devam ediyor”

Kuruluş amacı "imar ve kentlerin inşasının halkın refah düzeyine uygun şekilde gerçekleştirilmesi" olan İller Bankası Ankara, İstanbul, Samsun ve Van'da bulunan toplam 22 adet taşınmazını 17 Temmuz 2020 günü açık arttırma usulü ile satılığa çıkaracağını duyurdu

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası: “İlbank parsel parsel satışa devam ediyor”

Kuruluş amacı “imar ve kentlerin inşasının halkın refah düzeyine uygun şekilde gerçekleştirilmesi” olan İller Bankası Ankara, İstanbul, Samsun ve Van’da bulunan toplam 22 adet taşınmazını 17 Temmuz 2020 günü açık arttırma usulü ile satılığa çıkaracağını duyurdu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi bu satışa çıkarma ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada satışa çıkarılacak yerlere dair şu bilgiler paylaşıldı:

Muhammen bedeli toplam 641.700.000 TL ve toplam yüzölçümü 181.060 metrekare olan bu 22 parselin 5 tanesi başkentimizde bulunmaktadır. Lodumu Mahallesinde bulunan 28589 ada 1 parsel imar durumu konut alanı olarak, aynı mahallede bulunan 28795 ada 1 parsel imar durumu ticaret+konut alanı olarak, 28164 ada 9 parsel ise akaryakıt tesis alanı olarak satışa çıkmıştır. Diğer iki parsel ise Orman Çiftliği mahallesi sınırlarında kalmakta ve konut alanı ile ticaret+konut alanı şeklinde imar durumunda bulunmaktadır.

“Yüksek değere sahip bu taşınmazlar ne amaçla satılıyor?”

Çok yüksek değerlere sahip bu taşınmazların ne amaçla satışa çıkarıldığının açıklanmadığına dikkat çekilen metinde “Ekonomik krizin çözüm yolu, hem halkın hem de kamu kurumlarının içine sokulduğu bu durum halkın parsellerinin satışı ile çözülemeyecektir!” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca ekonomiyi bir nebze rahatlatmak adına halka ait taşınmazların satılmasının hiçbir anlamı olmadığına şu ifadelerle dikkat çekildi:

Krizin faturasını halka ve onun taşınmazlarına yüklemek bilinç dışı bir hareket olmaktan öteye gidememektedir. HKMO Ankara Şubesi olarak;  son dönemde katlanarak artan ve kamu kaynakları idaresi konusunda alışkanlık haline getirilmeye çalışılan bu yöntemin sonuna kadar karşısında mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtiriz. Halkın parselleri satılık değildir !

Sendika.Org