SES tüm Türkiye’de eylemde: “Sağlıkta 4B’li süresiz sözleşmeli çalışanlara kadro verilsin”

SES "Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek" diyerek tüm Türkiye'de sağlık kuruluşlarında basın açıklaması düzenledi. İş güvencesinin hayati bir talep olduğunu belirten sağlık çalışanları, sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilere kadro ve güvenceli istihdamın sağlanması için mücadele ettiklerini belirtti

SES tüm Türkiye’de eylemde: “Sağlıkta 4B’li süresiz sözleşmeli çalışanlara kadro verilsin”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) “Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek” diyerek tüm Türkiye’de sağlık kuruluşlarında basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamalarına SES’in yanı sıra Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği de katıldı.

İş güvencesinin hayati bir talep olduğunu belirten sağlık çalışanları, sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilere kadro ve güvenceli istihdamın sağlanması için mücadele ettiklerini belirtti.

4B’li olarak güvencesiz bir biçimde çalışmanın “sağlık hizmeti bir ekip işidir” anlayışına zarar verdiğini ifade eden sağlık çalışanları basın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

4B’li – süresiz sözleşmeli- çalışanlar da aynı riskle, aynı ortamda çalışıp, aynı işi yapmaktadır. Hizmete gelince kadrolu-kadrosuz aynı şartlarda hizmet üretirken haklar söz konusu olduğunda ise eşitsizlikler devreye girmektedir. Sağlık alanında hâlihazırda on binlerce 4B’li sağlık emekçisi bulunmaktadır. Süresiz sözleşmeliler, birçok haktan yararlanamadan, tayin hakları olmadan, ailelerinde uzak, güvencesiz – baskı altında çalışmaktadır.Üstelik uzun süredir sağlık alanında yapılan bütün atamalar kadrosuz yapılmakta, pandemi süresince sağlık emekçilerine duyulan ihtiyacın daha da artması üzerine yapılan ek atamalar bile kadrosuz, güvencesiz, sözleşmeli yapılmaktadır. Sağlık alanında temel istihdam biçimi güvencesizlik olmuş durumdadır. 4B statüsünde çalışanların iş güvencesi bulunmamaktadır.

“4B’liler kadrolu değil, işten çıkarılma prosedürleri farklı”

4B’li çalışmanın, güvenceli kadrolu çalışma ile ne denli farklı olduğu ise şu maddelerle belirtildi:

  • 4B’liler kadrolu değildir, sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir, dolayısıyla bu durum emekçiler arasında sözleşmem yenilenecek mi baskısını yaratmakta, bu baskı yöneticiler eliyle de beslenmektedir.
  • Yine 4B statüsünde çalışanların işten çıkarılma prosedürleri ve gerekçeleri 4A’ya göre farklıdır.
  • Siyasi iktidar her gün ailenin önemi hakkında nutuklar atarken 4B’liler ailelerinden uzakta çalışmaya zorlanmakta, aile bütünlüğünü sağlayamamaktadır. Eş durumu atamaları çok istisnai koşullarda sağlanmaktadır, öyle ki yok denecek durumdadır.
  • Yine sağlık alanında hizmet üretenlere tanınan eğitim hakkı tayinlerinden 4B’li çalışanlar yararlanamamakta, eğitim gibi temel bir haktan mahrum bırakılmaktadır. Kurum içi sınavla görevde yükselme ve unvan değişikliği yapmaları mümkün değildir.
  • Yıllık izinleri sonraki yıla devretmemekte, yıl içinde idarecilerin kullandırılmasına izin vermediği durumda o yıl için yıllık izin hakkını kaybetmektedir. Ayrıca kamu çalışanlarına çeşitli mazeretler durumunda tanınan ücretsiz izin hakkı da 4B’lilere tanınmamaktadır.
  • 4B’liler için hastalık izni kullanımında kısıtlamalar ve hak kayıpları vardır. 2 günden fazla olan hastalık raporlarında belirli oranda ücret kaybı oluşmakta, 9 aydan fazla süren sürekli iş göremezlik halinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilebilmektedir.
  • 4B’liler açısından kurumlararası yer değişikliği yapma hakları yoktur. Mevcut işyerinde sorun yaşayan, mobinge uğrayan hatta şiddet gören 4B’li çalışan aynı işyerinde hizmet üretmeye mecbur bırakılmaktadır.

Basın açıklamaları sağlık çalışanlarına, SES’te örgütlenme ve kadro hakkı mücadelesini yükseltme çağrısıyla son buldu.

Hatay Samandağı Devlet Hastanesi

SES Adana Şubesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Poliklinikler

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur