İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ASM’lerde çalışanların “sağlık çalışanı” olduğunu Dev Sağlık-İş’in dilekçesiyle fark etti

Dev Sağlık-İş Sendikası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bir dilekçe vererek İstanbul’da ASM'lerde çalışan sağlık çalışanlarının İBB tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetlerinden yararlanamamasını gündeme getirdi. Bunun üzerine il sağlık müdürlüğü gerekli düzenlemelerin yapılması için ilçe sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ASM’lerde çalışanların “sağlık çalışanı” olduğunu Dev Sağlık-İş’in dilekçesiyle fark etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sağlık çalışanlarının pandemi döneminde ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması için “sağlık çalışanı kartı” uygulaması başlattı ancak Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları bu uygulamadan yararlanamadı.

Bunun üzerine Devrimci Sağlık İşçileri (Dev Sağlık-İş) Sendikası 9 Haziran’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir dilekçe vererek İstanbul’da ASM’lerde çalışan sağlık çalışanlarının İBB tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetlerinden yararlanamamasını gündeme getirdi.

24 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı olmasına rağmen Dev Sağlık-İş’in verdiği dilekçe sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi’ndeki (ÇKYS) kayıtların düzeltilmesi için ilçe sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi.

“ASM çalışmalarının ücretsiz ulaşım hakkından yararlanamadıklarını öğrenerek harekete geçtik”

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız DİSK/Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir şunları söyledi:

İBB sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sağladığını duyurduğunda sağlık çalışanları işyerlerine ait kimlik kartlarını göstererek bu haktan faydalanabiliyordu. Fakat ücretsiz ulaşım 3 ay daha uzatılınca İETT Genel Müdürlüğü ücretsiz ulaşım için kimlik kartlarının yeterli olmayacağını ve sağlık çalışanlarının İETT’den Sağlık Çalışanı Kartı almaları gerektiğini belirtti. İşte bugün çözülen sorunlar da bu duyuru ile başladı.

Kamu hastanelerinde taşeron şirketler aracılığıyla çalıştırılan yemekhane işçilerinin, laboratuvar hizmetlerinde, görüntüleme hizmetlerinde çalıştırılan sağlık işçilerinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ÇKYS sistemine dahil olmadıklarını gördük. Kamu hastanelerinde sorun hastane yönetimleri ve yine il sağlık müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde düzeltildi. Fakat daha sonra ASM çalışmalarının da ücretsiz ulaşım hakkından yararlanamadıklarını öğrenerek harekete geçtik. İl sağlık müdürlüğüne verdiğimiz dilekçe için henüz sendikamıza bir yanıt gelmedi ancak çeşitli ilçelerdeki ilçe sağlık müdürlüklerine il müdürlüğünden yazıların gittiğini ve ASM çalışanlarının ÇKYS sistemine dahil edilmeleri için çalışma yapılmasının istendiğinin haberini aldık.

Konuyla ilgili aile hekimlerine gelen yazı ise şöyle:

Bakanlığımızca istihdam edilmeyen ve ücret karşılığı Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma Kriterleri kapsamında Aile Sağlığı Merkezlerinde çalıştırılan, (Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, ATT, Tıbbi Sekreter, v.s.) personellerin kimlik bilgileri, SGK çıktısı eklenerek e-mail adresleri ve telefon numaralarının yazılarak başlayış-ayrılış tarihlerini ilçe sağlık müdürlüğümüz personel birimine üst yazı ile bildirmeleri gerekmektedir. Firma personelinin herhangi bir nedenle istihdamının sonlandırılması halinde ayrılan kişinin ÇKYS kaydının düzeltilmesi nedeniyle aktif olarak kullanımda kalacak e-posta hesabı ile yapılacak işlemlerden kişinin bağlı olduğu yönetici de sorumlu tutulacaktır.

İlgili haber:

Sendika.Org