DİSK Sosyal İş: Hacettepe Üniversitesi işçileri 3 aydır maaş alamıyor

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü,  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi çalışanları için 23 Mart 2020 tarihinde İŞKUR’a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu.  Yasal düzenlemede kısa çalışma ödeneği başvurularının 60 gün içinde sonuçlandırılacağı belirtilmesine rağmen çalışanlar üç aydır ödeme alamadı

DİSK Sosyal İş: Hacettepe Üniversitesi işçileri 3 aydır maaş alamıyor

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi çalışanları için 23 Mart 2020 tarihinde İŞKUR’a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu.  Yasal düzenlemede kısa çalışma ödeneği başvurularının 60 gün içinde sonuçlandırılacağı belirtilmesine rağmen çalışanlar üç aydır ödeme alamadı. DİSK Sosyal-İş Sendikası’nın sorunun çözümü için Rektörlük ve ilgili diğer makamlarla yaptığı ısrarlı görüşmelerden de bir sonuç alınamadı.

Süreci anlatan ve bir an önce işçilere maaş ödenmesini isteyen sendika yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yasal taahhütlere uyulmaması nedeniyle üç aydır evlerine ekmek ve aş götüremeyen, kira ve faturalarını ödeyemeyen işçiler, çocuklarının yüzüne bakamayacak duruma gelmişlerdir. Asgari ücretin çok altında, adeta ‘bir kuru ekmek’ parası seviyesinde belirlenen kısa çalışma ödeneğinden dahi mahrum edilmek adaleti zedelemekte, kamuya ve kurumlara güveni sarsmaktadır. Ülkemizin saygın üniversitelerinden olan Hacettepe Üniversitesi’nin yurt, yemekhane, kantin, kreş, spor merkezi ve ofislerinde çalışan yüzlerce üyemizin, sorunlarını görüşecek muhatap bulunamaması, başvurulan tüm makamların işçileri çözümsüz bırakması kabul edilemezdir.

“İşçiler, brüt ücretlerinin yüzde 60’ı ile yetinmek zorunda bırakıldı”

İşçilerin pandemi sürecinde brüt ücretlerinin yüzde 60’ı ile yetinmek zorunda bırakıldıklarını ifade eden sendika kısa çalışma ödeneği sürecinin nasıl işlediğini de şöyle ifade etti:

Koronavirüs (COVID-19) salgın önlemleri çerçevesinde 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, işverenlere 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunma olanağı tanınmıştır. Yasa uyarınca işverenler, salgın nedeniyle işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, son 60 gün hizmet akdine tabi olan ve, son üç yıl içinde 450 gün sigortalı çalışarak işsizlik sigortası primi ödeyen işçiler için kısa çalışma ödeneği talep edebileceklerdir. Böylece krizin faturası bir kez daha emekçilere çıkartılmış ve salgında hiçbir kusuru bulunmayan işçiler, brüt ücretlerinin %60’ı ile yetinmek zorunda bırakılmıştır. Kısa çalışma ödeneği, çalışanlardan kesilen primlerle oluşturulan işsizlik sigorta fonundan koşulları taşıyan işçilere ödenmekte olup, devlet desteği söz konusu değildir.

Sendika.Org