Adana Ekrem Tok Ruh Sağlı Hastanesi’nde vakalar artmaya başladı, idare görüşmeye gelen doktorları dinlemedi

Adana Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklaması düzenledi. Çok sayıda hastane çalışanının katıldığı basın açıklamasında sağlık çalışanlarının üzerine binen yüke, hastanede artan vaka sayılarına ve idarenin keyfi tutumuna tepki gösterildi

Adana Ekrem Tok Ruh Sağlı Hastanesi’nde vakalar artmaya başladı, idare görüşmeye gelen doktorları dinlemedi

Adana Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’nde yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Ortak basın açıklamasını Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal okudu.

Hilal, “Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesi 530 yatak kapasitesi ile Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Hastanesinden sonra Türkiye’nin 2. büyük ruh sağlığı hastanesidir. Ayrıca 16 ilin bağlı olduğu bölge hastanesi konumundadır. Bu hastanede çalışan meslektaşlarımız il sağlık idaresinin hastaneye karşı takındıkları ihmalkar ve sorunların çözümünden uzak yaklaşımlarından çok rahatsızdır. Hastane yönetiminin sorunları çözmedeki yeteneksizliği, ilgisizliği sonucu hekimler ve diğer sağlık çalışanları üzüntü, öfke ve çaresizlik içinde çalışmaktadırlar. Son 3-4 yıl içerisinde 20’ye yakın psikiyatri uzmanı hastanenin bu durumundan dolayı emekliye ayrılmış, istifa etmiş ya da tayin isteyerek başka hastanelere gitmek durumunda kalmıştır. Kalan hekimler ve sağlık çalışanları da hastaneden ayrılmak istemektedirler” dedi.

Hastanede yatan hastaların birçok şehirden geldiğini ve ağır ruhsal bozuklukları olduğunu ifade eden Hilal, bu hastaların kendisine ve çevresine zarar verme riski yüksek hastalar olduğunu da ifade etti.

Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarının özverili şekilde çalışarak yaşanabilecek olumsuzlukları engellemeye çabaladığını ifade eden Hilal sözlerini şöyle sürdürdü:

Hastanede yakın zamanda meydana gelen, 2 hemşire 1 doktorun açığa alınmasıyla sonuçlanan olaydan sonra Hastane yönetimi, hemşirelerin serviste yatan 50’yi aşkın hastayı her 15 dakika da bir kontrol amaçlı dolaşmalarını, kamera gözlemlemelerini yapmaları istemiştir. Bunun yapılmasının fiziken mümkün olmadığı yöneticiler tarafından da bilinmektedir. Bunun amacı, olası bir kötü durumda tüm sorumluluğu çalışanlara yüklemek olduğu açıktır.

“Pandemi sürecinde hastanedeki sorunlar katlanarak arttı”

Pandemi sürecinde hastanedeki sorunların katlanarak arttığını ifade eden Hilal ona yakın hastanın COVID-19 testinin pozitif çıktığını ancak bu hastaları hiçbir hastanenin kabul etmediğini ifade etti. Hilal bu hastaların durumunu şöyle anlattı:

Hastane ve ilin sağlık yöneticileri de bu duruma sessiz kalmış hastalar koğuşlarda kalmaya devam etmektedir. Bu durum hem diğer hastalar için hem de sağlık çalışanları için ciddi risk oluşturmaktadır. Yoğun bakımı, bu konuda yetişmiş yeterli sayıda tıbbi personeli hatta tıbbi malzemeleri olmayan bir hastanede bu hastaların nasıl tedavi edileceği bilinmemektedir. Ayrıca pandemi döneminde bakanlık tarafından belirtilen ek ödemelerin yapılmaması veya dengesiz yapılması, sağlık çalışanları arasındaki iş barışını bozmaktadır.

“Yönetim ile görüşmeye giden hekimler odadan kovuldu”

Sorunları hastane yönetimi ile konuşmaya giden hekimlerin de idare tarafından kovulduğunu ifade eden Hilal sözlerini “Hastane idaresinin gözdağı amacı ile hekimler hakkında soruşturma açtığı söylenmektedir. İdarecilerin görevinin meslektaşlarının çalışma şartlarını düzeltmek sorunlarını çözmek olduğunu hatırlatır, haksızlığa uğrayacak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz” ifadeleri ile sonlandırdı.

“Sorun olduğunda önce sağlık çalışanlarınn görüşünü alın”

SES Adana Şube Eş Başkanı Dr. Mürşit Enis Akyüz de konuyla ilgili şunları ifade etti:

Değerli sağlık çalışanları buradaki topluluk aslında bize şunu gösteriyor. Sorunları çözmek için insanları soruşturma korkusuyla, tek adam mantığıyla yukarıdan ben karar aldım oldu mantığıyla hareket ettiğiniz zaman sorunlar dağ gibi büyüyor. Bugün de öğrendik ki buraya gelenler için tehditler olmuş ama görüyoruz korku dağ ise cesaret sel olur onu aşar. Bizim bütün sağlık idarecileri tavsiyemizdir karar alınacağı zaman veya sorun çıktığı zaman buradaki personelinden güvenliğinden hekimine hemşiresine kadar bu insanların görüşlerini alın.

Sendika.Org