Sağlık emekçilerinin ücret eşitsizliği ve ödemelerdeki adaletsizliklere karşı eylemleri sürüyor

İstanbul’da sağlık emek-meslek örgütleri ücret eşitsizliğini ve ödemelerdeki adaletsizlikleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde protesto etti

Sağlık emekçilerinin ücret eşitsizliği ve ödemelerdeki adaletsizliklere karşı eylemleri sürüyor

DİSK/Devrimci Sağlık-İş, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) ücret eşitsizliğini ve ödemelerdeki adaletsizliklere karşı eylemleri sürüyor.

Bu haftaki eylem, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu önünde yapıldı.

Sağlık emek-meslek örgütleri adına yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı tarafından salgınla mücadele eden sağlık emekçilerine üç ay süreyle tavandan ek ödeme yapılacağı açıklaması ve bunun 24 Mart 2020 tarihinde “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”e geçici madde eklenerek yürürlüğe girmesi hatırlatıldı.

Ek ödemelerin tavandan yapılacağı ilan edildi ama…

Sağlık Bakanlığı’nın “müjde”, “ödül” olarak isimlendirdiği ek ödemeyi adaletsiz bir şekilde dağıttığı belirtilerek şöyle denildi:

Sağlık çalışanlarının yıllarca özlük hakkı ve insanca yaşama yetecek maaş taleplerini kulak ardı eden iktidar şov yaparcasına tüm sağlık çalışanlarına ek ödemeleri tavan olan %100 üzerinde yapacağını ilan etti. Çok geçmeden herkese değil, bazı çalışanlara %100, bazılarına %55 ek ödeme vereceklerini ilan ettiler. Sağlık bakanı ardından herkes için eşit risk yok o yüzden herkese eşit ödeme yapamayız diyerek sağlık çalışanlarını rencide etmekle kalmadı aynı zamanda söylediklerini de ters yüz etti. Şu çok açık ki sağlık emekçilerinin talebi kendilerine COVID 19 pandemisi ile mücadele için 3 ay süreyle ‘ödül’ olarak verilecek ek ödeme değildi. Bizler sağlık alanında örgütlü meslek örgütler olarak insanların ölüm kalım mücadelesi verdiği bu dönemde maaş ile ilgili bir talebi konuşmayı şimdiye kadar doğru bulmadık. Fakat ek ödeme olarak yapılan adaletsiz dağıtım bu konuda açıklama yapmamızı ve harekete geçmemizi zorunlu kılmıştır.

“Sağlık hizmeti bir ekip işidir”

Açıklamanın devamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bürokratlarına seslenilerek şu ifadeler kullanıldı:

Basın önünde tüm sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını ifade ettiğiniz açıklamayı, çok geçmeden düzeltme ihtiyacı göstermenize gerekçe olarak çalışanlar arası adaleti gösterdiniz. Onlarca sağlık emekçisini kaybettiğimiz, binlerce sağlık emekçisinin COVID-19 ile enfekte olduğu şu günlerde sağlık emekçilerine yapılan ödemenin hakkaniyetli ve adil olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizlere üç ay boyunca verileceğini ifade ettiğiniz ek ödeme başlı başına bir adaletsizlik kaynağı olmuştur. Şunu belirtmek isteriz ki sağlık alanının tüm sıkıntılarını sırtlayan sağlık çalışanları bulaşıcı hastalık riskinin olduğu şu günlerde de görevlerinin başındadır. Sağlık hizmetinin tüm birimlerinde yürütülen sağlık hizmeti, sağlık işçisinden hekimine, hemşiresinden teknisyenine, eczacısından ebesine, sekreterine bir bütün olarak sağlık çalışanlarının emekleri ile yürütülmektedir. Çok iyi biliyoruz ki sağlık hizmeti bir ekip işidir. Sağlık hizmetinde ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden üstün ya da önemli değildir. Hekim, sağlık işçisi, hemşire, teknisyen, hasta bakıcı, eczacı, veri giriş çalışanı sağlık sisteminin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdır.

“Ayrımcılığa sebebiyet veren uygulamalardan vazgeçilmeli”

Açıklamada, COVID-19 nedeniyle hasta bakıcısından hekimine, temizlik personelinden güvenliğine 30’un üzerinde sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği ve 10 binin üzerinde sağlık emekçisinin de bulaşıcı enfeksiyona yakalanarak hastalandığı belirtilerek şöyle denildi:

Sağlık emekçilerine üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek ödemeler performans sistemi baz alınarak yapıldığı için ne yazık ki büyük bir adaletsizliğe neden olmuş, bir çok sağlık çalışanı bu ödemeden yararlanamamış, yine bir çok sağlık emekçisine yansıması cüzi miktarda olduğu gibi kazançları arasındaki adaletsizliği 16 kata kadar çıkarmıştır. Biz biliyoruz ki artık korona virüs her yerde, ayrım yapılmaksızın bütün sağlık çalışanları için bulaş riski söz konusu. Bu nedenle sağlık emekçileri arasında yaptığınız ayrımcılığa derhal son vermeli, COVID 19 pandemisiyle mücadelede görevlerinin gerektirdiği her yerde hizmet yürüten tüm sağlık emekçilerinin koşullarını her anlamda iyileştirmeli, bunlar gerçekleştirilirken de çalışanlar arasında ayrımcılığa sebebiyet veren uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Sağlık çalışanlarının talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için gerekli olan yoksulluk sınırı üzerindeki temel ücretin hayata geçirilmesidir” denilen açıklama, tüm sağlık emekçilerine, hazırladıkları dilekçelerle hastane yöneticilikleri ile sağlık il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapma çağrısında bulunularak sonlandırıldı.

İlgili haberler:

Sendika.Org