Kılıçdaroğlu’ndan 16 maddelik ekonomik buhrandan çıkış çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 maddelik ekonomik buhrandan çıkış çağrısını açıkladı. CHP lideri vergi adaletsizliğinden, gelir eşitsizliğinden, işsizlikten ve enflasyondan bahsetti ama çözüm olarak liyakat, hukukun üstünlüğü, Merkez Bankası özerkliği ve yapısal reform önerdi

Kılıçdaroğlu’ndan 16 maddelik ekonomik buhrandan çıkış çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen cuma günü “Pazartesi günü bir basın toplantısı ile buhrandan çıkış çağrısı yapacağım. İçeride ve dışarıda neler yapılması gerektiğini anlatacağım” demişti. Kılıçdaroğlu cuma günü yaptığı açıklama ile beklentileri yükseltse de bugün sıraladığı ekonomik krizden çıkış önerileri CHP’nin ve belirli sermaye fraksiyonlarının yıllardır tekrarladığı çağrılardan oluşuyor.

Vergi adaletsizliğinden, gelir eşitsizliğinden, işsizlikten ve enflasyondan bahseden CHP lideri, çözüm olarak liyakat, hukukun üstünlüğü, Merkez Bankası özerliği ve yapısal reform önerdi. Bu çözüm önerileri 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan döviz krizinden bu yana CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve TÜSİAD tarafından defalarca dillendirildi. CHP lideri sorunları tanımlarken halkın yaşadığı geçim sıkıntısından ve eşitsizlikten bahsetti ama çözümü bir sermaye programı oldu.

AKP iktidarı boyunca erozyona uğrayan ve görece özerkliğini giderek yitiren Sayıştay, Merkez Bankası, BDDK gibi kurumların eskisi gibi işlemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, IMF ile ilgili “IMF ile ilişkiler kesilecekse ortaklıktan çekilmeli ve sermaye payının Türkiye’ye getirileceği açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

16 maddeden oluşan pakette kamu ihalelerine ve belediyelere dair yeni düzenlemeler de önerildi. Seçim barajının kaldırılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, seçilen belediye başkanlarının görevlerini sürdürebilmesinin garanti altına alınmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, israfın giderilmesi adına döviz garantili yap-işlet-devret projelerinin kamulaştırılması veya garantinin TL’ye çevrilmesi ile makam araçları gibi lüks tüketimlerin denetlenebileceği bir Kesin Hesap Komisyonu’nun kurulması gerektiğini belirtti.

bugün parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Türkiye, ciddi bir ekonomik krizle değil ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 16 maddeden oluşan ekonomik paket önerileri şöyle:

1. İsraf, döviz garantili taahhütler, makam araçları

  • Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır.
  • Örneğin kamu-özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası’na dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir.

2. Yeni bir bütçe, yeni bir plan ve reform süreci

  • Yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 2020 yılı bütçesi ve daha önce açıklanan 2020-2022 orta vadeli program artık milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir.
  • Hükümet yaşanan ekonomik buhranı aşmak için salgın nedeniyle kapanan işyerlerinin, ürünü tarlada kalan çiftçilerin, üretim faaliyeti duran KOBİlerin yitirdikleri gelirlerin telafisine çözüm getiren yeni bir bütçe ve yeni bir planı Meclis’e getirmelidir.
  • Gerçekçi ve güven veren yeni bir bütçe ve yeni bir plan ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır. Hükümet yeni bir bütçe ve yeni bir planla Türkiye’nin içerde ve dışarda saygınlığını artırmak, güvenilirliğini pekiştirmek için ayrıca bir dizi reform sürecini de başlatmak zorundadır.

3. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalıdır. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalı. Merkezi yönetimin denetimi belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır.

4. Devlet yönetiminde liyakat sistemi hakim kılınmalıdır. Hükümet kamusal alandaki tüm atama ve işlemlerde liyakati esas alacağını taahhüt etmelidir.

5. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

6. Özel kurulların güvencesi sağlanmalıdır. Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını ve siyasi müdahalede bulunmayacağını açıklamalıdır.

7. Kamu ihale yasası şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlemelidir. Hükümet kamuda israf ve kayırmacılığı engellemek amacıyla kamu ihale yasasının ivedilikle değiştirileceğinin garantisini millete vermelidir.

8. TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Hükümet kesin hesap komisyonunun kurulacağını bunun yönetiminin de muhalefet partilerine verileceğini açıklamalıdır.

9. Ulusal Vergi Konseyi kurulmalıdır. Konsey her yıl düzenlenen raporların Resmi Gazete’de yayımlanacağını taahhüt etmelidir.

10. Ekonomik ve Sosyal Konseyi çalıştırılmalıdır.

11. Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını taahhüt etmelidir. Bu bağlamda iktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne son verilmelidir.

12. Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır. Evrensel ölçülerde basın özgürlüğüne uyulacağı taahhüt edilmelidir.

13. Seçim barajı kaldırılmalıdır.

14. Siyasi ahlak yasası çıkarılmalıdır. Derhal siyasi ahlak yasası getirilmelidir. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

15. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

16. IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir. IMF ile ilişkiler kesilecekse ortaklıktan çekilmeli ve sermaye payının Türkiye’ye getirileceği açıklanmalıdır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur