Dezenfektan cihazları için okullardan para istenmesi Meclis gündeminde

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, öğrencilerin EBA sistemine ulaşamama ve derslere aktif katılamama sorunu ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dezenfektan cihazları için okullardan para istemesini Meclis gündemine taşıdı

Dezenfektan cihazları için okullardan para istenmesi Meclis gündeminde

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan uzaktan eğitim sistemi “Eğitim Bilişim Ağı”nda (EBA) ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek “Bunun aynı sıra 2 milyon öğrenciyi ilgilendiren sınavların tarihlerinde yapılan değişiklikler diğer bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“Sınav tarihlerinde değişiklik olumsuz etkiye neden oldu”

Sınavların ileri bir tarihe ertelenmesi sonrası öğrencilerin çoğunun test çözmeyi bıraktığını ve daha rahat çalıştıklarını sosyal medya üzerinden yapmış oldukları “Sınavlar ertelensin” kampanyalarında ifade ettiklerini belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sınav tarihlerinin Temmuz ayına ertelendiğinin duyurulmasından sonra, tarihlerin tekrar Haziran ayına çekilerek, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 – 28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacağı duyurulmuştur. Sınav tarihlerinde yapılan bu değişiklikler sonrasında birçok öğrencide sınava girmeme eğilimi ve girse de kazanamama duygusu yaşandığı, özellikle salgın sürecinde evde kalan öğrencilerin sınav kaygısı yaşamasının üzerine öğrencileri dikkate almayan bu uygulamaların uzmanlar tarafından çocuklar üzerinde olumsuz etkiye neden olacağı ifade edilmiştir.

“Okulların dezenfektan masrafları velilerden toplanacak”

Oya Ersoy, sınavların tekrar haziran ayında yapılacağının açıklanması üzerine öğrencilerin sınava gireceği okulların dezenfektan işleminin yapılmasının son derece önemli olduğunu belirterek “Bakanlığın bu husus üzerinde önemle durması ve okulların temizliğinin yapılması için planlama yapması gerekirken okulların kendi imkânı ile okul dezenfektanı yapacağı, ortaya çıkan masraflarında okul aile birliği ve velilerden toplanacağı ifade edilmektedir” dedi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara dağıtılmak üzere her birinin maliyeti 1675 TL olan 500 adet otomatik sensörlü dezenfektan cihazı sipariş ettiğini ve okul müdürlerine gönderilen mesajda cihaz paralarının okulların bütçesinden ödenmesi istendiği belirten Ersoy, şöyle devam etti:

Bunun üzerine yurttaşlardan gelen tepkiler üzerine uygulamayı doğrulayan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, cihazların en azından merkezi sınavlarda kullanılacağını ve cihaz almanın zorunlu olmadığını söyleyerek uygulamayı savunduğu haberleri basına yansımıştır. Basına yansıyan bu haberler üzerine sınava girecek olan milyonlarca öğrenci ve ailelerinde, Bakanlık tarafından dezenfektan işlemi karşılanmayan ve temizlenmeyen okullarda çocuklarının koranavirüse yakalanma riskinin ortaya çıkacağı kaygısı doğmuştur.

Oya Ersoy’un, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

  1. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sınavların yapılacağı okulların dezenfektan işlemlerinin yapılması için okul müdürlerine IBAN göndererek para istemesi bilginiz dâhilinde midir? Eğer değilse yetkililer hakkında herhangi bir idari soruşturma/inceleme başlatılmış mıdır?
  2. Salgın nedeni ile okulların dezenfektan işlemleri için bütçeden herhangi bir pay ayrılmış mıdır? Bu işlemlerin bedeli nereden karşılanacaktır?
  3. Sınavların yapılacağı okulların dezenfektan işlemi yapılacak mıdır? Salgın koşulları halen devam ederken sınavların yapılmasını doğru buluyor musunuz?
  4. Okullara ara verilmesi üzerine evden verilen eğitim ile öğrencilerin sınıf atlamalarında yeterli eğitimin verildiğini düşünüyor musunuz? Bakanlık olarak öğrencilere telafi dersi planlaması yapılmakta mıdır?
  5. Uzaktan eğitim sistemi olan EBA programı ile kaç öğrenciye eğitim verilmektedir? Bilgisayar ve interneti olmayan kaç öğrenci vardır? Bu öğrencilerin ders telafisi nasıl yapılacaktır?
  6. EBA sistemi üzerinden ders alan öğrencilere verilen puanlar, bilgisayar ve interneti olmayan ya da okul tarafından ders programı yapılmayan öğrenciler açısından bir eşitsizlik yaratacağını düşünüyor musunuz?
  7. İki milyon öğrenciyi ilgilendiren sınavlar��n önce Temmuz ayına ertelenmesinin sonrasında ise tekrar Haziran ayına alınmasının öğrenciler açısından olumsuz durum oluşturduğunun farkında mısınız?

Sendika.Org