AYM’nin “aceleye gelen” Sendika.Org kararı yayımlandı: Site açılacak ama bu daha başlangıç

Anayasa Mahkemesi'nin Sendika.Org'un erişime engellenmesine ilişkin 11 Mart'ta verdiği ihlal kararı 2 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Sendika.Org ilk olarak 25 Temmuz 2015'te erişime engellendikten ve mahkemelere yapılan itirazlar reddedildikten sonra 9 Ekim 2015'te AYM'ye başvuruda bulunmuş, süreç AİHM'ye taşınana kadar yaklaşık 5 yıl boyunca bu başvuruya yanıt alamamıştı. AİHM başvurusunun ardından alelacele alınan kararda Sendika.Org'un erişime açılması istense de 5 yıl boyunca yaşanan ihlallere ilişkin iddia ve beyanların dikkate alınmadığı görüldü. Bu nedenle site açıldıktan sonra da sistematik sansüre ilişkin hukuki mücadele sürecek. Sendika.Org'un AİHM'deki başvurusunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nde de hala yanıt bekleyen 16 ayrı başvurusu bulunuyor

AYM’nin “aceleye gelen” Sendika.Org kararı yayımlandı: Site açılacak ama bu daha başlangıç

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Sendika.Org’a yönelik erişim engelini hukuksuz bulduğunu gösteren karar 2 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

9 Ekim 2015’te Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan adına Av. Sercan Aran ve Av. Tonguç Cankurt tarafından yapılan bireysel başvuru yaklaşık 5 yıl yanıtsız bırakılmış, sürecin AİHM’ye taşınmasının hemen ardından AYM hızla yanıt verip 11 Mart’ta karar çıkartmıştı.

AYM kararında siteye erişimin tümüyle engellenmesiyle Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği belirtilerek, ihlalin sonlandırılması, yeniden yargılama ve 6000 TL’lik manevi tazminata hükmedildiği belirtildi.

Kararda Wikipedia ve BirGün davalarına referans verilirken, Sendika.Org’un AYM kararının beklendiği 5 yıllık süreçte maruz kaldığı ihlallere, sistematik sansüre ve mahkemelerin işleyişindeki sorunlara dair beyanları dikkate alınmadı.

Site 25 Temmuz 2015’teki ilk erişim engelinini ardından taşındığı yeni alan adlarında 61 kez daha engellenmiş, mahkemelere yapılan itirazlar kopyala-yapıştır metinlerle geri çevrilmiş, BTK yetkililerinin ve dönemin Ulaştırma Bakanı’nın Sendika.Org’a sansürü bizzat savunurken uyguladıkları kararlardan ve bunların resmi gerekçelerinden bihaber olduğu görülmüş, bu arada baskı ve sansür sistematik bir hal alarak editör, yazar ve okurlara yönelik soruşturmalar, davalar ve polis operasyonları birbirini takip etmişti.

href=”/2017/12/sendika-orgun-engelli-kosusu-417067/

Site “sendika.org” alan adına yeniden taşındıktan sonra da sansüre ve hukuksuzluğa karşı mücadele sürecek. Erişime engellenen diğer alan adları ve URL’lerle ilgili olarak İfade Özgürlüğü Derneği aracılığıyla yapılan 16 AYM başvurusu daha bulunuyor. Ayrıca AİHM başvurusunun gerekçeleri AYM’nin 11 Mart tarihli “ihlal” kararı ile ortadan kalkmış değil.

AYM beyanlarımızı incelemeden alelacele karar verdi

Avukat Tonguç Cankurt, AYM kararına ilişkin değerlendirmesinde erişim engelinin kalkması olumlu bir adım olsa da bunun aceleyle alınmış eksik bir karar olduğunu belirtti. Cankurt şunları söyledi:

Yaklaşık beş yıl aranın ardından Sendika.Org’un erişime açılması sevindirici ancak kararda ileri sürdüğümüz pek çok delil ve iddia hiçbir tartışma konusu yapılmamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığımız başvurunun ardından hızla dosyayı karara çıkartması dikkat çekicidir. Öyle ki, Adalet Bakanlığı’nın görüşü 1 Mart’ta bize tebliğ edilerek bu görüşe karşı beyanda bulunmak üzere 15 gün süre verilmesine rağmen mahkeme bu süreyi dahi beklemeyerek 11 Mart tarihinde kararı çıkartmıştır. Bu aceleyle bakanlık görüşüne karşı beyanlarımızı dahi incelemediklerini kararın içeriğinde buna hiç yer vermemelerinden anlıyoruz.

“AİHM’deki başvurunun takipçisi olacağız”

İkinci olarak söz konusu dosyaya defalarca Sendika.Org’a yönelik diğer alan adlarına da sistematik olarak tedbir yoluyla erişimin engellendiğini belirten ve Anayasa Mahkemesi’nin öncelikli olarak inceleme yapmasını talep eden dilekçeler sunduk. Bu dilekçelerde Sulh Ceza Hakimliklerinin kararlarına, yapısına, sansür işlevine, istatistiklere değindik, Sendika.Org engellemelerinin bir bütün halinde incelendiğinde muhalif basına yönelik sansür amacı taşıdığını ifade ettik ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18. maddesinin ihlal edildiğini belirttik. Kararda buna yönelik delil ve iddialarımıza hiç yer verilmemiştir. Anayasa Mahkemesi, beş yıl parçası olduğu sansürün sorumluluğundan bu gerçekleri görmezden gelerek kaçamaz. AİHM’deki başvurumuzun Anayasa Mahkemesi’nin bizzat kendisi ve görmezden geldiği hususlar yönünden takipçisi olacağız.

href=”/2020/02/sendika-org-aihmye-basvurdu-anayasa-mahkemesi-5-yildir-bekletiyordu-578346/

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur