18 ayın ardından avukatlık ruhsatını alan Barışık: “Saray iktidarı savunmayı yok etmek istiyor”

Avukatlık stajını tamamlamasının ardından 18 ay boyunca türlü bahanelerle ruhsatnamesi gasp edilen Barış Barışık, oluşturulan basınç sayesinde avukatlık ruhsatını aldı. Sendika.Org’a konuşan Barışık, Saray iktidarın savunmaya dönük böylesi saldırılarına karşı mücadeleyi sürdüreceğini söyledi

18 ayın ardından avukatlık ruhsatını alan Barışık: “Saray iktidarı savunmayı yok etmek istiyor”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olan Barış Barışık, Ankara Barosu’nda başlattığı stajını 2018’de tamamladı. Stajını başarıyla tamamlayan Barışık’ın, avukatlık ruhsatını alması gerekirken önce Türkiye Barolar Birliği sonrasında da Ankara Barosu, ruhsat talebini hakkında derdest dava olması gerekçesiyle reddetti. Üstelik Barışık’ın yargılandığı davalar, Gezi direnişine katılması, Charlie Hebdo saldırısına tepki göstermesi ve 10 Ekim Ankara Katliamı’na karşı kampüsteki boykota katılması nedeniyle açılan davalardı.

Önce TBB sonra Ankara Barosu ruhsat talebini reddetti

Barışık’ın ruhsat almasına engel olunan süreç şöyle işledi: 2018 yılının Aralık ayında Barışık Ankara Barosu’ndaki stajını tamamlayarak ruhsat başvurusu yaptı. Ankara Barosu, başvuruyu Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) gönderdi. TBB de görüşüne başvurmak üzere Barışık’ın ruhsat başvurusunu Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Adalet Bakanlığı, Barışık’ın başvurusuna ilişkin haklarında derdest dosyalar olması gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdi. TBB de bu görüş doğrultusunda karar vererek Barışık’ın ruhsat talebini reddetti. İlerleyen günlerde Barışık, yargılandığı davaların birinden (10 Ekim Ankara Katliamı’nın ardından katıldığı boykot nedeniyle açılan dava) beraat etti. Barışık da değişen durum nedeniyle Ankara barosu’na tekrar başvuru yaptı. İlk olarak Ankara Barosu, nihai karar verme yetkisi olmamasına rağmen Barışık’ın ruhsat talebini reddeti.

OHAL hukuku sürdürüldü

Toplumsal Hukuk, Ankara Barosu’nun bu kararının OHAL hukuku uygulamalarının devamı olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 11 Aralık 2019 tarihinde OHAL hukuku uygulamalarının adeta devamı mahiyeti taşıyan bir karar ile, arkadaşımızın başvurusunu hukuksuz bir şekilde reddetmiştir. Arkadaşımızın ruhsat talebinin reddedilmesi, olağanüstü hal hukukunun ve olağanüstü hal baskıcı uygulamalarının fiilen devam ettirilmesi dışında başka bir anlam taşımamaktadır.

18 ayın ardından ruhsat kazanıldı

Bu açıklamanın ve baro üzerinde oluşturulan basıncın ardından Ankara Barosu, geri adım atarak başvuruyu TBB’ye gönderdi. TBB de süreci aynı şekilde yürüterek Adalet Bakanlığı’na görüşünü sordu. Adalet Bakanlığı de benzer şekilde Barışık’a ruhsat verilmemesi yönünde görüş bildirdi. Ancak bu sefer TBB, bu görüşe direnerek Barışık’a ruhsat verilmesi yönünde karar verdi.

Böylece Barışık, 18 ay süren ruhsat alma mücadelesini kazanmış oldu.

“Saray iktidarı savunmayı yok etmek istiyor”

Ruhsat alma sürecini Sendika.Org’a anlatan Barış Barışık, sürecin sona ermediğini ve savunmayı yok etmek isteyen iktidarın muhalif avukatların ruhsatlarını almak için saldırılarını sürdüreceğini, buna karşı mücadeleye de devam edeceğini şöyle anlattı:

18 aylık mücadelem sonucunda sadece benim mücadelem de değil ayrıca, benim gibi ruhsatı gasp edilen arkadaşlarımızın mücadeleleriyle beraber ruhsatlarımızı almaya başladık. Mücadeleyle kazanabiliyoruz, mücadeleyle ruhsatlarımızı alabiliyoruz. Ama bu mücadele burada bitmiyor. Çünkü hala Adalet Bakanlığı bizlerin ruhsatlarını almaya çalışıyoruz. Biz her şeye rağmen mücadele edeceğimi söylüyorum. Neden ruhsatlarımız gasp ediliyor? Bugün siyasi iktidar, Saray iktidarı yargının üç sacayağından biri olan savunmayı kendine bağlamak istiyor. Savunmayı yok etmek istiyor. Bu sebeple, muhalif olan, hakkını arayan, mücadele eden avukatları istemiyor ve ruhsatlarını almak istiyor. Bütün mesele aslında bu. Biz ama her şeye rağmen mücadele de edeceğiz. Haksızlığa da boyun eğmeyeceğiz ve her zaman ses çıkaracağız. Ruhsatlarımızı asla vermeyeceğiz hiç kimseye.

Sendika.Org/ Ankara