Sağlık emekçilerinin istifa etmeleri ve emekli olmaları yasak ama işten çıkarılmaları serbest

İstifa etmesi ve emekliye ayrılması 3 ay süreyle yasaklanan süreyle yasaklanan sağlık emekçilerinin işten çıkarılmasına tepki gösteren SES, "Sağlık Bakanlığı acilen bir genelge çıkararak işten çıkarmaları yasaklamalı ve işten çıkarılan bütün sağlık emekçilerini işe geri almalıdır" talebinde bulundu

Sağlık emekçilerinin istifa etmeleri ve emekli olmaları yasak ama işten çıkarılmaları serbest

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu kendilerine gelen bilgilere göre özelde ve kamuda çalışan sağlık emekçilerinin işten çıkarıldığını ifade etti. SES yaptığı yazılı açıklamada “Daha önce defalarca yaşadığımız gibi yine bir kriz dönemi bahane edilerek bedeli emekçilere ödetilmeye çalışılıyor. Bir toplumsal kriz durumu daha emekçileri daha fazla sömürmenin fırsatına,  krizden çıkışın yolu ise emekçilerin ekmeği ile oynamakta bulunuyor” ifadelerini kullandı. Her alanda işten çıkarmaların yasaklanması gerektiğini savunan SES, salgın karşısında emekçilerin haklarının devlet tarafından gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“İstifa etmek, emekli olmak yasak, işten çıkarma serbest!”

Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2020 tarihinde çıkardığı genelge ile kamuda ve özelde çalışan sağlık emekçilerinin 3 ay süresince istifa etmesinin, emekliye ayrılmasının yasaklandığını duyurdu. Ücretsiz izinde olanları geri çağıran, yıllık izinleri iptal eden, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü sağlık emekçilerin idari izinlerini yok sayarak risk altında çalışmaya zorlayan Sağlık Bakanlığı’nın özelde ve kamuda sözleşmeli çalışan sağlık emekçilerinin işten çıkarılmalarına ilişkin bir söz söylemediğine işaret eden SES “Sağlık emekçisi sayısı bu kadar azken ve sağlık emekçilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulurken sağlık alanındaki işten çıkarılmalar COVID-19 salgını ile mücadelede en büyük tehlikedir” diyerek açıklamasını sürdürdü.

Açıklama “Sağlık Bakanlığı acilen bir genelge çıkararak işten çıkarmaları yasaklamalı ve işten çıkarılan bütün sağlık emekçilerini işe geri almalıdır. Özel hastaneler kamulaştırılmalı, özel hastaneler ve olanakları salgın dönemindeki sağlık hizmet ihtiyaçlarına tahsis edilmeli, buralardaki sağlık emekçileri korunmalıdır” talebiyle sonlandırıldı.

Sendika.Org