Koronavirüs ile mücadelede kiracı hakları için çağrı ve kampanya

İstanbul Kent Savunması, COVID-19 pandemisi ile mücadelede kiracı hakları için ekonomik adalet çağrısı yaparak salgın süresince kiralar ve faturaların askıya alınmasına yönelik kampanya başlattı

Koronavirüs ile mücadelede kiracı hakları için çağrı ve kampanya

İstanbul Kent Savunması (İKS), pandemi döneminde eve kapanma imkanı olan ve olmayan bütün yurttaşlar için hayati önemde olan konut kiraları ve elektrik, doğalgaz, su faturalarının ödenmemesi talebiyle “Küresel Salgın ile Mücadelede Kiracı Hakları İçin Ekonomik Adalet Çağrısı” adlı bir çalışma yayımladı. Yapılan çağrı hem hükümete yönelik öneriler içeriyor, hem de yurttaşların sahip olduğu hakları derliyor.

Öte yandan kira grevi çağrıları dünya çapında karşılık buluyor. Dar gelirli, işsiz, ücretsiz izne çıkarılan veya işine son verilenlerin sayısında artış olduğu bu dönemde kiraların ve faturaların hükümetler tarafından karşılanması gerektiği dile getiriliyor. Türkiye’de de Mulungu Anarşist Kolektifi tarafından kira grevi çağrısının yapıldığı duvar yazılamaları yapıldı.

Salgın mücbir sebep sayılmalı

İKS’nin başlattığı kampanyada COVID-19 pandemisinin mücbir sebep sayılması gerektiğinin altı çizildi. İKS, bununla ilgili Yargıtay’ın 2017/1190 E. ve 2018/1259 K numaralı kararına referans verdi. Bu kararda , “Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen genel bir davranış normunun veya borcun ihlaline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca çalışmada, Türk Borçlar Kanunu’nun 136. ve 138. maddelerine de değinildi. Ödeme imkansızlığı yaratan durumlarda kiracı lehine uygulanabilecek hükümlere atıf yapıldı.

Faturaları devlet karşılamalı

Kampanyada, hukuki tespitlerin yanı sıra ekonomik adalet için talepler de sıralandı. Bu çerçevede abonmanlık faturalarının devlet tarafından karşılanması, ekonomik desteğin sağlanması, barınma ve konut hakkına sahip çıkılması, devletin kiracı ve mülk sahibi arasında uzlaştırıcı ve sorumluluk alan taraf olması, tahliye davalarının yürütmesinin belli bir süreyle durdurulması talep edildi.

“Koronada ne olacak kira?”

İKS’nin çağrısına ayrıca change.org üzerinden açılan “Salgın Sürecinde Kiralar ve Faturalar Askıya Alınsın” imza kampanyası ve sosyal medya üzerinden başlatılan #KoronadaNeOlacakKira hashtag çalışması eşlik ediyor. Hashtag çalışmasıyla kiracıların salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları paylaşmaları istenirken aynı zamanda kiracıların sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.

Sendika.Org