SES: “Hayat kurtarmanın yolu sağlık emekçisi atamaktır”

SES koronavirüs pandemisiyle ilgili "Hayat kurtarmanın yolu sağlık emekçisi atamaktır" başlığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Salgını önlemenin ilk ve en önemli yolu doğru bilgilendirme, gerçek durumun ortaya konulması ve biz canını ortaya koyarak mücadele veren sağlık emekçileriyle tüm sürecin şeffaf şekilde paylaşılmasıdır" ifadelerine yer verildi

SES: “Hayat kurtarmanın yolu sağlık emekçisi atamaktır”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) koronavirüs pandemisine yönelik alınan önlemlere, hastanelerde yeterli ekipman bulunamayışına ve AKP’nin salgın konusunda attığı adımlara ilişkin “Hayat kurtarmanın yolu sağlık emekçisi ataması yapmaktır” başlıklı bir açıklama yayımladı.

“Bulaş riskinden korumak adına ailelerimizden bile uzak durmak zorunda kalan hekiminden hastane güvenliğine, hemşiresinden temizlik çalışanına hepimizin ortak kaygıları mevcuttur” ifadeleriyle başlayan açıklamada ilk olarak sağlık çalışanlarının yeterli sayıda ve nitelikte koruyucu ekipmana sahip olmaması ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmemesine dikkat çekildi.

“Yeterli test yapılmadan açıklanan rakamlar gerçekçi değil”

“Salgını önlemenin ilk ve en önemli yolu doğru bilgilendirme, gerçek durumun ortaya konulması ve biz canını ortaya koyarak mücadele veren sağlık emekçileriyle tüm sürecin şeffaf şekilde paylaşılmasıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, test sayısının arttırılması gerekliliğinin altı çizildi.

Gerçek vaka sayıları konusunda açıklamalar yapan bilim insanları ve örgütlerin saldırıya uğradığı bir ortamın yaratıldığına dikkat çekilen açıklamada “Bu durum sahada bizlerin moralinin iyice bozulmasına neden olmaktadır. Gerek toplumun gerek bizlerin doğru bilgilendirilmesi, süreçlerin şeffaf yürütülmesi ve sağlık emek ve meslek örgütlerimizin süreçlerin parçası yapılması hayati önemdedir” ifadelerine yer verildi.

“Binlerce sağlık emekçisi atama beklemekte”

İdarelerin mevcut sağlık personelini tüketme pahasına aşırı çalıştırdığını ifade eden açıklamada binlerce sağlık emekçisinin atama beklediği, atama yapılanların bir kısmının ise Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen hala güvenlik soruşturması bahanesiyle mesleklerine başlatılmadığı ifade edildi. Açıklamanın devamında “Haksız hukuksuz ihraç edilenlerden suçsuzluğu davalarla kanıtlanmış olanlar dahi görevlerine iade edilmemekte hatta hala sağlık emekçileri siyasi kararlarla açığa alınmaya devam edilmektedir” denildi.

KHK ile ihraç edilen sağlık emekçilerinin görevlerine iade edilmesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, henüz eğitimini tamamlamamış sağlık öğrencilerinin ve asistan hekimlerin alanı dışında çalıştırılmasına karşı çıkıldı. Bunların günü kurtarmaya yönelik adımlar olduğu ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

 Halk sağlığı sorumluluğu gereği derhal tüm sağlık emek gücü güvenceli koşullarda mesleğe başlatılmalıdır. Eksik tetkik yapılmasına rağmen açıklanan rakamlardaki her gün iki katına varan artış, salgının seyir hızı ve dünya örnekleri durumun daha da ağırlaşacağını, sağlık emekçilerine duyulan ihtiyacın artacağını göstermektedir. Yayınlanan genelgeler ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle henüz eğitimini tamamlamamış sağlık öğrencilerini çalıştırarak ve asistan hekimleri eğitim aldıkları alanın dışında görevlendirerek günü kurtarmaya yönelik ve uygun olmayan çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Oysa salgınla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa, can kaybını en aza indirmek hedefleniyorsa günübirlik ve anlık çözümler yerine hemen atama bekleyen sağlık çalışanlarının ataması yapılmalı, güvenlik soruşturmaları iptal edilmeli ve ihraçlar iade edilmelidir. Tüm sağlık çalışanları hızla salgına karşı temel eğitimden geçirilmeli, uygun eğitim ve hastanelerde uygun düzenlemelerin yapılmalı, sağlık emekçilerine uygun koruyucu donanım eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır.

SES’in açıklamasında vurgulana diğer öneriler ise şöyle:

  • Çalışma alanlarımız dışında dinlenebileceğimiz yerlerin ayarlanmasına, mesai saatlerimizin bizleri tüketmeyecek şekilde düzenlenmesine yani insanca çalışma/dinlenme koşullarına ihtiyacımız vardır.
  • Salgının giderek yayılıyor olmasına karşı otoritelerin ricada bulunmak dışında alması gereken tedbirler mevcuttur. Dün izlediğimiz otogarlardaki kalabalık uğurlamalar, yurtdışı dönüşü evlerde kalabalık toplanmalar, şüpheli temaslı vakaların karantina koşullarına uymaması ya da kimi insanların karantinadan muaf tutulması gibi insan ve toplum sağlığını riske atan durumlar derhal önlenmelidir.
  • TV ve sosyal medyada hala doğru olmayan beyanlarla toplumu yanlış yönlendirenler mevcuttur. Bütün sürecin bilimin ışığında yürütülmesi, toplumun zamanında ve sağlıklı bilgilendirilmesi çok önemlidir. Bu durumdan istifade etmeye çalışan, toplumun kaygılarını koruyucu/önleyici/tedavi edici olduğu iddiasıyla mal pazarlamak için fırsata çevirenlere yönelik sıkı tedbirler uygulanmalıdır.
  • Tüm toplumun ve biz sağlık emekçilerinin gözü kulağı alınacak önlemlere, salgının en az can kaybıyla atlatılması için atılacak adımlara çevriliyken siyasi iktidarın sermayedarları korumak adına attığı adımlar veya konut kredisi açıklamaları hepimizi umutsuzluğa sürüklemekte ve kendi başınalık duygusu yaratmaktadır. Derhal tüm toplumu, özellikle de dezavantajlı kesimleri bu sürecin sosyal ve ekonomik yıkıcı etkilerinden korumak için önlemler alınmalı, emekçiler açlık ve borç batağıyla yüzleşmek zorunda bırakılmamalı, sosyal devlet olmanın sorumluğu yerine getirilmelidir.
  • Özel ve vakıf hastanelerinin “pandemi hastanesi” yapılması alınması gereken önlemlerdendir, ancak en az bunun kadar önemli olan diğer bir konu bu hastanelere yurttaşın cebinden katkı/katılım payı ödemek zorunda bırakılmaması yanında yine bu hastanelerin sundukları hizmet karşılığında SGK’dan aldıkları fahiş bedellerin iptal edilmesi ve tüm sağlık kurumlarının eşit şekilde salgın mücadelesine katkı sağlamasıdır.
  • Bizler bu mücadelenin en ön safındakiler kendimizi güvende hissetmek, işimizi yaparken gönül rahatlığı ile hareket etmek istiyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur