Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası: “Zorla besleme, bir insan hakkı ihlalidir”

Sağlık Emekçileri Sendikası, zorla beslemeyle karşı karşıya olan açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri için açıklama yaptı. Zorla beslemenin işkence olduğunu belirterek, hekimleri Malta Bildirgesi’ne uygun davranmaya çağırdı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası: “Zorla besleme, bir insan hakkı ihlalidir”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), açlık grevinde olan Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’in zorla hastaneye kaldırılmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Gökçek ve Bölek’in iradeleri dışında hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, “İçeride ve dışarıda gördükleri baskıları gerekçe göstererek başlattıkları ölüm orucunun 266. gününde olan Bölek ve 269. gününde olan Gökçek’in evden alınıp ‘zorla’ götürüldüğü gelişmeleri kaygıyla takip ediyor, ‘zorla besleme’nin bir insan hakkı ihlali olduğuna tekrar vurgu yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Olası hak ihlallerinin yakından takipçisi olacağız”

Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi uyarınca kişilere zorla müdahale edilmesi etik ilkelere aykırıdır, denilerek, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 5. maddesi: “Sağlık alanında herhangi bir müdahale ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden/onam vermesinden sonra yapılabilir” hatırlatıldı. Ayrıca, kişilerin muvafakatı olmaksızın herhangi bir sağlık müdahalesinin yapılması mümkün olmadığı vurgulandı.

Öncelikle hastalarına karşı sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Sağlıkçılar değerlendirmelerinde tarafsız olmalı, üçüncü kişilerin kararlarını etkilemesine, gereksiz girişimler gibi etik dışı uygulamalar için baskı yapmasına izin vermemelidir. Açlık grevcilerinin sağlığından sorumlu olan hekimleri açlık grevcilerin izlenmesinde ilgili hekimlere rehber niteliğindeki Malta Bildirgesi’ne uygun davranmaya çağırıyoruz. Hastanelerde zorla tutma, hele hele zorla besleme gibi bir müdahalenin işkence olduğunu tekrar belirtiyoruz. Açlık grevcilerinin sağlık durumunun ve olası hak ihlallerinin yakından takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur