“Sağlık emekçilerinin salgınla mücadeledeki emeğini performansla ölçemezsiniz”

SES, sağlık emekçilerinin ücret, güvenli ulaşım ve koruyucu sağlık ekipmanları konularındaki taleplerini açıkladı

“Sağlık emekçilerinin salgınla mücadeledeki emeğini performansla ölçemezsiniz”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlık emekçilerinin taleplerinin karşılanmadığını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalarla toplumun yanıltıldığını belirten bir açıklama yayımladı.

“Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair” başlığıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe dikkat çekilen açıklamada “Bu yönetmeliğe göre 2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzeri kadro unvan katsayısında bir değişiklik olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

“Hekim dışı sağlık emekçilerine ek ödeme yok”

Açıklamada Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı hesaplanırken genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetlerde çalışanların katsayılarının 0,25 olduğuna; biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, radyoloji, nükleer tıp ve merkezi sterilizasyon hizmetlerinin oranının ise sıfır olduğuna dikkat çekildi.

Döner sermaye ek ödemelerinin hekim dışı sağlık emekçileri için hiç olmadığına ya da oldukça düşük rakamlarda yapıldığı ifade edilen açıklamada ödemelerin tavandan yapılmasının meslekler arasındaki farkı kapatmayacağının ve reelde alınan ücretlerde de kayda değer bir değişikliğe sebep olmayacağının altı çizildi.

SES’in söz konusu düzenleme üzerine sunduğu talepler şu şekilde:

  • Bu salgınla mücadele edildiği dönemde hastanelerin tüm bölümleri yüksek riskli kabul edilmeli, tüm sağlık emekçilerine kadro ve istihdam biçimi ayrımına bakılmaksızın yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyacak temel ücret verilmelidir. Döner sermaye söylemleri ile oyalamak yerine sağlık emekçilerin talebi temel ücretlerinin en düşük 7.300 TL olacak şekilde artırılmalıdır.
  • Döner sermaye ile ilgili kısmi ve geçici düzeltmeden diğer tüm sağlık emekçileriyle aynı risklere maruz kalan taşeron çalışanlar yararlanamamaktadır. Bu haksızlık giderilmelidir.
  • Sağlık emekçilerinin bu dönem en can yakıcı en acil talebi döner sermaye miktarları üzerinde tuhaf oynamalar değil koruyucu malzeme eksiğinin giderilmesidir. Neden sağlık emekçilerin en hayati istekleri olan koruyucu malzeme yetersizliği konusunda “böyle bir durum yok” demenin dışında adım atmıyor, sağlık emekçilerinin asıl talep ve ihtiyaçlarına cevap vermekten kaçınıyorsunuz?
  • Toplu taşıma araçların ücretsiz olması sağlık emekçilerin temel hakkıdır. Bu durum sorunu çözmüyor. En riskli grup olan sağlık emekçileri için ve toplumun geneli için sağlık emekçileri toplu taşıma kullanması yerine sadece sağlık emekçilerinin kullanımında olacak ve dezenfektasyonu Bakanlık tarafından denetim altına alınacak ücretsiz ve yeterli sayıda servisler sağlanmalıdır. Bu konuda neden adım atılmıyor?

Sendika.Org