Sağlık emekçileri hala korumasız: Onlar hasta olursa bizi kim iyileştirecek?

Koronavirüsü salgınında en büyük riski hastalığı tedavi etmeye çalışan sağlık emekçileri yaşıyor. Sağlık emekçileri hastanelerde koruyucu ekipman sıkıntısı yaşıyor. Salgın süreci şeffaf olarak yürütülmüyor

Sağlık emekçileri hala korumasız: Onlar hasta olursa bizi kim iyileştirecek?

Koronavirüsü hastalığının ülke geneline yayılmasıyla birlikte alınan önlemler halen yetersiz. Sağlık emekçileri hastanelerde yetersiz koruma koşullarında hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) korona salgınında sağlık çalışanlarının yüksek risk altında olduğunu belirten açıklamalar yaptı.

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara Sendika.Org’a konuşarak hastanede sağlık emekçileri için yeterli koruyucu malzemelerin bulunmadığını belirtti. Çalışanlara maske, antiseptik gibi hijyen ve koruma malzemelerinin yeterince dağıtılmadığını aktaran Kara, sürecin şeffaf yürütülmediğini belirtti. Sağlık Bakanı’nın 47 vaka açıklamasının TTB’nin “Daha fazla vaka olduğu duyumların alıyoruz” açıklamasından sonra geldiğine dikkat çekti.

Sağlık emekçilerinin salgından korunmasına yönelik taleplerini dile getirmek için bu akşam 21.00’da sosyal medya kampanyası yapacaklarını duyurdu.

İşçi sağlığı, işverenin sorumluluğundadır

DSÖ ise salgına müdahale eden sağlık emekçileri için bir rehber yayımladı. Sağlık çalışanlarının haklarının, rollerinin ve sorumluluklarının yer aldığı rehberde şu maddelere yer verildi:

Çalışma ortamından kaynaklanan risklerini en aza indirmek için gerekli tüm önleyici ve koruyucu önlemlerin alınmasını için yasadan ve mevzuattan kaynaklanan yönetsel sorumluluk üstlenilmeli.

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda aşağıdakiler dahil olmak üzere bilgi, talimat ve eğitimlerin yürütülmesini sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli bilgi, talimat ve eğitimi sağlamak.
 • Uluslararası standartlarda yeterli sayıda ve kişiye özgü, kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, giyilmesi, çıkarılması ve bertaraf edilmesi.
 • Şüpheli yada sonucu pozitif çıkmış COVID-19 hastalarının bakımını üstlenen sağlık personeline standart enfeksiyon önlemlerini alması sağlanmalıdır. Tüm sağlık personeli için kişisel koruyucu ekipman (KKE) (maskeler, eldivenler, gözlükler, önlükler, el dezenfektanı, sabun ve su, temizlik malzemeleri) sağlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri azami düzeyde alınmalıdır.
 • Sağlık personeline COVID-19 ile ilgili bilimsel ve güncel rehberlerle bilgilendirme yapılmalı ve bu rehberlerin kullanılması teşvik edilmelidir. Hasta değerlendirmesi triaj, tanı testleri ve tedavi yöntemleri konusunda bu rehberlerin kullanılması sağlanmalıdır. Ayrıca enfeksiyon önlemleri kontrol bilgileri konusunda hastalar ve halkla uygun araçlarla bilgi paylaşımı yapılmalıdır.
 • Gerektiğinde çalışanın kişisel güvenliği için uygun ek güvenlik önlemleri sağlayın.
 • İş kazaları veya kaza raporlama bildirimlerinin yapılabilinmesi için güvenli ortamın oluşturulması, çalışanların suçlanmasının önlenmesi.
 • Çalışanlara öz değerlendirme, semptom bildirme ve hasta olduğunda evde kalma konusunda tavsiyelerde bulunmak.
 • Salgın durumlarında karantina koşullarında uygun çalışma saatlerinin belirlenerek, çalışmanın uygun süreli ve yeterli molalarla sürdürülerek iş yükünün hafifletilmesi.
 •  Sağlık çalışanlarının risk değerlendirilmesi konusunda görüş ve önerilerinin alınarak meslek hastalıkları ve iş kazalarını çalışma müfettişlerine bilgi vermek.
 • Sağlık çalışanları yaşam ve sağlığını tehdit eden herhangi bir geçici ya da sürekli tehlike durumunda yönetici gerekli düzeltici önleyici tedbirleri alıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
 • Sağlık çalışanları yaşam ve sağlığını tehdit eden herhangi bir geçici ya da sürekli tehlike durumunda yönetici gerekli düzeltici önleyici tedbirleri alıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Bir sağlık çalışanı bu hakkı kullandığında, istenmeyen sonuçlardan korunmalıdır.
 • Sağlık çalışanları COVID-19 ile enfekte olması durumunda tazminat, rehabilitasyon ve tedavi hizmetleri işveren tarafından sağlanmalıdır. Bu mesleki maruziyet olarak kabul edilmeli ve ortaya çıkan hastalık meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
 • Çalışanların ruh sağlığı ve danışmanlık kaynaklarına erişimi sağlanmalıdır.
 • Yönetim ile çalışanlar ve / veya temsilcileri arasında işbirliğini sağlanmalıdır.

Halkı doğru ve güncel bilgiler ile bilgilendirmeli

 • DSÖ, sağlık çalışanlarının ve yöneticilerinin rol ve sorumluluklarını ise şu şekilde sıraladı:
 • Belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini takip etmek, başkalarını sağlık ve güvenlik risklerine maruz bırakmaktan kaçınmak ve işveren tarafından sağlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılmalı.
 • Hastaları değerlendirmek, triyaj ve tedavi etmek için sağlanan protokolleri kullanmalı.
 • Hasta haklarına ve meslek etiğine uygun davranmalıdır.
 • Hastanın gizliliğini korumalı.
 • Şüpheli ve teyit edilmiş vakaların yerleşik halk sağlığı raporlama prosedürlerini hızla takip etmeli.
 • Toplum sağlığını korumak için halkı doğru ve güncel bilgiler ile bilgilendirmeli.
 • Kişisel koruyucu ekipmanı uygun şekilde yerleştirmeli, kullanmalı, çıkarmalı ve imha etmelidir.
 • Sağlık çalışanları hastalık belirtileri için kendini değerlendirmeli, semptomlar görülürse, hastalığı izole etme veya yöneticilere bildirmeli.
 • Destek müdahaleleri gerektiren aşırı stres veya zihinsel sağlık sorunları belirtileri yaşıyorsa, bu durumu yönetime bildirmelidir.
 • Yaşam ve sağlık için yakın ve ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşündüğü her durumu makul gerekçeleri ile derhal amirlerine bildirmeli.

Sendika.Org