“Koronavirüs’ün sebebi hayvanlar değil, ekosistemleri yağmalayan insanlardır”

Salihli Çevre Derneği, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili bir açıklama yayımladı: "Virüsü ortaya çıkaran “hayvan” değil, vahşi yaşamla gittikçe yakın temasa yol açacak şekilde çeşitli ekosistemleri yağmalayan “insan”dır"

“Koronavirüs’ün sebebi hayvanlar değil, ekosistemleri yağmalayan insanlardır”

Salihli Çevre Derneği dünyayı sarak pandemi koronavirüs hakkında açıklama yaptı. COVID-19’un insanın ekosistemleri yağmalamasının bir sonucu olduğunu söyleyen açıklamada, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için, bir an önce alınması gereken tedbirler sıralandı.

Açıklamda virüsün Wuhan kentindeki, deniz ürünleri ve canlı hayvan pazarından kaynaklandığı hatırlatılırken, “Virüsün ortaya çıkışı “hayvan” değil, vahşi yaşamla gittikçe yakın temasa yol açacak şekilde çeşitli ekosistemleri yağmalayan “insan”dır” denildi.

Tropikal ormanların, endüstriyel tarım uygulamaları, madencilik, enerji adına yok edilmeye başlanmasıyla birlikte; bugüne kadar “modern” yaşama temas etmemiş virüslerin, yaşam alanları yok edilen hayvan türleri ile birlikte insan yaşamına dahil olduğu bilinmelidir” denilen açıklamada, zayıflamış bağışıklık sistemimizin gelecekte çeşitlenerek artacağı bilinen bu tip salgınlara daha fazla maruz kalacağı belirtildi.

Ekolojik ayak izimiz büyüdükçe, gelecek ihtimalimiz küçülüyor

Bu bağlamda ve COVID-19 pandemisi dolayısıyla, yerel yönetimler de dahil olmak üzere tüm iktidar sahiplerini kamusal sorumlulukları çerçevesinde;

Ekolojik bütünlüğü ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehdit eden Enerji, Maden, İnşaat Sanayii Projelerinden ivedilikle vazgeçmeye,

Bu olağanüstü durum ve sokağa çıkmama hali fırsat bilinerek, KHK’lar ile yeni tahribatlara yol açmaktan, sendikal hakların ve mülkiyet hakkının kısıtlanmasından vazgeçmeye, çağırıyoruz

Kamu Kaynaklarının, halk sağlığını, sağlıklı gıdaya ve içilebilir suya erişim hakkını öncelleyen faaliyetlere aktarılmasını,

Bu süreçte evsel su ve elektrik giderlerinin ücretsiz karşılanmasını, ücretsiz gıda ve temizlik maddesi dağıtımı ile nakdi destekleme yapılmasını,

Yoğun risk altındaki Sağlık çalışanları ile zorunlu hizmet alanlarında çalışanlar için sağlık güvenliği tedbirlerinin arttırılmasını,

Zorunlu mal ve hizmet alanı dışındaki iş kollarında çalışmaların durdurularak, ücret ödemelerinin koşulsuz şartsız İşsizlik Fonundan karşılanmasını,

İş sözleşmesinin feshi anlamına gelen ücretsiz izine çıkarmanın, arabuluculuk kurumuna başvuruların durdurulmuş olması dolayısıyla kesin olarak yasaklanmasını,

Sokakların ve meydanların dezenfeksiyonunda diğer canlıların yaşam hakkının da dikkate alınmasını ve şehirlerde yaşamak zorunda kalan canlıların yaşamsal varlığını sürdürmesinin sağlanmasını,talep ediyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur