Kadın Avukat Dayanışması, “Şiddete karşı tutum metni”ni açıkladı

Yargıda cinsiyetçiliğe son verilmesi için harekete geçen Kadın Avukat Dayanışması, erkek şiddetine karşı somut adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi

Kadın Avukat Dayanışması, “Şiddete karşı tutum metni”ni açıkladı

Kadın Avukat Dayanışması, Avukat Muhittin Köylüoğlu’nun çok sayıda kadın avukata yönelik cinsel saldırılarına ilişkin “Şiddete karşı tutum metni”ni açıkladı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi içinde buluşan kadınlar alkışlarla C Kapısı önüne yürüdü ve burada “Erkek adalet değil gerçek adalet” yazılı pankartı açtı. Basın metninin okuyan Diren Cevahir Şen, kadın avukatlar olarak, on yıllardır gerek baro kurullarında ve gerekse çok çeşitli kadın örgütlerinde kadının eşitsiz konumunu değiştirecek hukuksal, toplumsal mekanizmalar önerdiklerini ve cinsiyetçi şiddete karşı mücadele ettiklerini söyledi.

“Pratik olarak erkek avukatlar korunuyor”

“Kadın avukatların gerek yargı organları önünde, gerek mahkeme/icra daireleri kalemlerinde gerek avukatlık bürolarında ve gerekse baro kurullarında çok çeşitli ayrımcılığa maruz kaldığını biliyoruz, deneyimliyoruz” diyen Şen, kadın avukatların kendilerine yönelik erkek şiddeti karşısında yalnız bırakıldığını, adli ve disiplin soruşturmalarının sürüncenemede bırakılarak pratik olarak erkek avukatların korunduğunu ve yeni şiddet fiilerine zemin hazırlandığını vurguladı.

“Şikayetlerin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz”

Şen, “Kadın avukatlar olarak ilan ediyoruz ki artık ‘ispatlayamazsın, benim çevrem geniş, sen zararlı çıkarsın’devri, şikayetlerin tozlu raflarda bekletilmesi deveri kapanmıştır. Şikayetlerin takipçisi olacak, üstünün örtülmesine izin vermeyeğiz” dedi.

Kadın avukatların isyanda olduklarını vurgulayan Diren Cevahir Şen, HSK, Adalet Bakanlığı ve barolara seslendi, şu taleplerde bulundu:

  •  Yargı organlarının, HSK ve Adalet Bakanlığının sivil kişiler, adliye görevlileri, yargı mensuplarının kadın avukatlara karşı cinsel saldırı ve cinsiyete dayalı her türlü şiddetinin etkili şekilde soruşturulmasını ve cezalandırılmasını.
  •  Baroların avukatların mesleğini icrası sırasında her türlü ayrımcılığı yasaklayan ve erkek avukat şiddetini önleyici meslek etik ilkeleri oluşturmasını, cinsel saldırı ve kadına yönelik şiddet fiillerini özenle soruşturan, önleyici tedbirler alan, hızlı ve etkili yaptırımlara bağlayan bir disiplin hukuku oluşturulmasını, mevcut disiplin soruşturmalarının hızla sonuca bağlanmasını.
  •  Adli, idari ve disiplin soruşturmasının başlamasında ‘kadının beyanı esastır’ ilkesinin esas alınmasını, cinsel yönelik ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı koruycu ilkeler belirlenmesini.
  •  Hakim savcıların staj eğitimlerinde, baroların staj eğitimi ve CMK eğitimlerinde görev alanların en az yarısını kadın olmasını.
  •  Hakim, savcı avukatların staj ve CMK eğitimlerinde ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ve ‘kadına yönelik şiddet’ hakkında uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere eşitlikçi eğitim konularının temel eğitim konuları olarak belirlenmesini, bu eğitimlerin kadın hareketinden hukukçular tarafından verilmesini istiyoruz.

Şen, kadın dayanışmasıyla cinsel şiddet faillerinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasının takipçisi ve tüm taleplerinin gerçekleşmesi için ısrarcı olacaklarının altını çizdi. Şen her türlü şiddete maruz kalan tüm kadın avukatlara bu suçu cesaretle ifşaya, yargıya, baro disiplin süreçlerine taşımaya çağırdı.

Açıklama, “Erkek adalet değil gerçek adalet”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınlar birlikte, birlikte güçlü” sloganlarıyla sona erdi.

Sendika.Org