“İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi 14 güne çıkarılsın”

TTB kamuda çalışan riskli grupların idari izinli sayılması uygulamasını tüm işyerlerine yayılması talebinde bulundu. Ayrıca işyeri hekimlerinin 2 gün olan rapor yazma süresinin 14 güne çıkarılması gerektiğini ifade etti

“İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi 14 güne çıkarılsın”

Sağlık Bakanlığı’nın kamuda çalışan ve riskli gruba giren kronik hastaların idari izinli sayılması konusunda bazı tedbirler aldığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) alınan tedbirlerin tüm risk grubu çalışanlara genişletilmesi gerekliliğini vurguladı.

“Kamuda çalışan kronik hastalar idari izinli sayılırken, özelde çalışan kronik hastaların 14 gün rapor verilerek kalabalık ortamlardan uzaklaştırılması ve izolasyonu için Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelere yönlendirilmesi ayrıca bir risk oluşturacaktır” ifadelerinin yer aldığı TTB açıklamasında 14 gün rapor verme yetkisinin işyeri hekimlerine de tanınması gerekliliğinin altı çizildi.

TTB Merkez Konseyi adına Genel Sekreter Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Bir yandan devletin her kademesi tarafından herkes evinde kalmaya davet edilirken diğer yandan da halen faaliyetini sürdüren binlerce işyerinde çalışmakta olan milyonlarca kişi vardır. Her gün işe gidip gelen, seyahat süresince ve işyerinde sosyal etkileşim içinde olan bu kişilerin sağlık gözetiminin COVID-19 virüs salgınının önlenmesinde çok büyük önem taşıdığı tartışmasızdır. İşyeri hekimleri söz konusu sağlık gözetimini, sınırlı yetkileriyle, mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışmaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39/5. maddesine göre işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

Bu bağlamda, işyeri hekimleri, işyerlerindeki çalışanlardan 14 gün süreyle evde izolasyona tabi olması gerektiği saptadıkları kişilere bu süre kadar rapor vererek evlerine gönderememekte; sağlık kuruluşlarına yönlendirmek zorunda kalmaktadır. Oysa, bugünlerde bütün hekimlerden en yüksek düzeyde yararlanılması ve sağlık sistemi üzerindeki yükün asgaride tutulmasına gayret edilmesinde çok büyük kamu yararı bulunmaktadır.

Sendika.Org