İstanbul Tabip Odası: “ASM çalışanlarına hızlı test yapılmasını talep ediyor, sürecin şeffaf yürütülmesini istiyoruz”

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu COVID-19 pandemisi ile mücadelede aile hekimlerinin ve aile sağlık merkezlerinin durumunu değerlendirdi

İstanbul Tabip Odası: “ASM çalışanlarına hızlı test yapılmasını talep ediyor, sürecin şeffaf yürütülmesini istiyoruz”

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu COVID-19 pandemisi ile mücadelede aile hekimlerinin ve aile sağlık merkezlerinin (ASM) durumunu değerlendirerek, bazı tespit ve önerilerde bulundu.

“24 aile hekimi ve ailesağlık çalışanı COVID-19 oldu”

Aile hekimlerinin ve ASM’lerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının yetersiz ekipman ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ettiğinin belirtildiği değerlendirmede “Şu ana dek İstanbul’da 24 ASM çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıkmış olmasına rağmen salgının durdurulması ve toplum sağlığını korumak amacıyla üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır” denildi.

“ASM ve hastaneler hazırlıklı değil, uygulamalar yetersiz”

Komisyon, salgın sürecinde birinci basamakta uyulması istenilen algoritmanın yetersiz olduğuna dikkat çekerek, şüpheli vakalara test yapılmadığını, ikinci basamağa sevklerin 112 aracılığıyla yapmada zorlukların yaşandığını, birçok ikinci basamak hastanelerde yeterli hazırlığın olmadığını, henüz testlerin bile yapılamadığını belirtti.

“ASM çökertmek salgınla mücadeleyi zayıflatır”

İçişleri Bakanlığı’nın, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan yurttaşların aile hekimleri tarafından evlerine gidilerek sağlık hizmeti verilmesini içeren genelgesini talihsiz olarak değerlendiren Komisyon, bu uygulamanın ASM’lerin çökertilmesine izin vereceğine dikkat çekti.

Aile hekimlerinin ASM’leri terk etmesinin büyük problemlere yol açacağına dikkat çekilen değerlendirme şöyle devam etti:

Her aile hekimine kayıtlı 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan nüfusun 300 ile 600 arasında değiştiği, bir bölümünün daha uzak mesafelerde ikamet ettiği, araçsız gidilmesinin mümkün olmadığı göz önüne alındığında, herhangi bir sağlık sorunu için aile hekimlerinin evlere gitmesinin zorluğu ortadadır. Böyle bir durumda, poliklinik hizmetleri, bebek, çocuk, gebe, loğusa izlem ve aşılarında aksaklıklar yaşanacağı, halkın her türlü sağlık sorunu için ilk başvurduğu birimler işlevsiz kılınacaktır. Ayrıca henüz sağlık çalışanlarının ASM’de bile yeterli ve uygun koruyucu ekipmanı olmadığı halde, yeterli kişisel koruma sağlanmadan evlere gitmenin hem halkın, hem de sağlık çalışanının bulaş durumunu daha da artıracağı, bu gerekçelerle böylesi bir uygulamanın karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz. Ancak İhtiyacı olan ve tespit edilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan hastalarımızın ikametgâhlarında ilaç ve tedavi hizmetleri kayıtlı oldukları aile hekimlerinin koordinasyonunda, bugüne kadar işlevini sürdüren evde sağlık hizmetleri biriminin, ilçe sağlık müdürlüğü ile ortaklaşa kuracağı araç ve kişisel sağlık ekipmanları yeterli ekipler ile yerine getirilebileceğini düşünüyoruz.

“Aile hekimlerinin korunması için acilen malzeme istiyoruz”

ASM çalışanlarının yeterli ve etkili maske, yüz siperleri, koruyucu gözlük, tulum, galoş, eldivenden yoksun bir şekilde hizmetlerini sürdürmeye çalıştığının ifade edildiği açıklamada “ASM sağlık çalışanlarından COVID-19 pozitif olup istirahat raporu alan ve karantinada bulunan arkadaşlarımızdan, çalışamadıkları süre için uygulanacak ücret kesintilerinin kaldırılmasını, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı sağlık çalışanlarına ek ödemeden aile hekimleri ve çalışanlarının da yararlandırılmasını, negatif performans kesintilerinden vazgeçilmesini ve sağlık çalışanlarının kendilerini korumaları için yeterli ve uygun düzeyde koruyucu ekipmanının sağlık bakanlığı tarafından acilen temin edilmesini istiyoruz” denildi.

“ASM çalışanlarına hızlı test yapılmasını talep ediyor, sürecin şeffaf yürütülmesini istiyoruz”

İTO Aile Hekimleri Komisyonu ASM çalışanlarına yönelik hızlı testlerin bir an önce başlamasını istediklerini ve sürecin şeffaf biçimde yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Değerlendirme şöyle sonlandı:

COVID-19 hastalığına karşı mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının kendilerininde bulaş olabileceği göz önüne alınarak, hızlı testlerin biran önce bütün ASM çalışanlarına yapılmasını istiyoruz. Şu an ayaktan tedavi uygulanan sağlık çalışanlarımızın eczanelerde bulunmayan ilaçlarının temininde İstanbul Sağlık Müdürlüğünde muhatap olabilecekleri bir birimin görevlendirilmesini bekliyoruz. Şüpheli vaka durumlarında 112 hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde müdahalesini ve hastalarımızın akıbetinin kayıtlı olduğu aile hekimlerine bildirilmesini, sürecin şeffaf olarak takibini istiyoruz.

Sendika.Org