Ücretlerini alamayan asistan hekimler ve sağlık emekçileri iş bıraktı: #MersinTıpMaaşsız

Mersin Tıp Fakültesi sağlık çalışanları ve asistan hekimler iş bıraktı. Döner sermaye, nöbet ve performans gibi ek ücretleri ödenmeyen asistan hekimler, bu kalemlerin neredeyse maaşlarının yarısı olduğunu söyleyerek 2 saat iş bıraktı

Ücretlerini alamayan asistan hekimler ve sağlık emekçileri iş bıraktı: #MersinTıpMaaşsız

AKP’nin sağlıkta dönüşüm politikaları başta tıp fakülteleri olmak üzere çok sayıda hastaneyi ekonomik zorlukların içerisinde bıraktı. Uzun süredir haklarını alamayan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan asistan hekimler ve sağlık emekçileri bugün (4 Şubat) 08.30-09.30 arası 2 saat iş bıraktı.

Mersin Tabip Odası, SES, Türk Sağlık-Sen ve Asistan Hekimler Temsilciliği adına yapılan basın açıklamasını Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen okudu. Hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerde fazla mesai ve performans alacaklarının ödenmeyeceğini belirtilmesinin ardından bir araya geldiklerini söyleyen Antmen “Mali durum bozuksa suçlusu biz değiliz, bunun suçlusu sağlıkta dönüşüm politikaları ve sağlık sistemini yönetenlerdir” dedi.

Hastane masrafları artıyor, kaynaklar yerinde sayıyor

Hastane giderlerinin her yıl katlanarak arttığını ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında ��niversite hastanelerine yaptığı ödemelerin artmadığını hatta azaldığını, bu durumun hastaneleri borç batağına sürüklediğini belirten Antmen, “Tüm bu gerçeklere rağmen, borç yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarına bindirilmek istendiği tuhaf bir durum ortadadır” dedi.

Hastane bütçesinin, kimi zaman ilaç ve sarf malzeme almaya yetmeyecek durumda olmaması, hastaların tedavilerinin ve ameliyatlarının gecikmesine ve asistan, stajyer ve öğrencilerin eğitimlerinin aksamasına sebep olduğunu söyleyen Antmen, “Bu durumun sorumlusunun sağlık çalışanlarıymış gibi algılanması, sağlık çalışanları ve hastaları karşı karşıya getirmektedir. Ne yazık ki zaman zaman sağlıkta şiddete sebep olmaktadır. Bu şiddet kimi zaman canımıza kastetmektedir” dedi.

Sorunların çözümü için hastane yönetimi ile görüşmelerin devam ettiğini ancak yöneticilerin oyalama dışında bir işlem yapmadığını belirten Antmen, hastane yönetimine şu sözlerle seslendi:

  • Hastaneden alacaklı olduğumuz geçmiş dönemlere ait bütün ücretlerin bir an önce ödenmesini
  • Haklarımız olan nöbet ücretlerinin, yoğun bakım nöbeti farklarının düzenli olarak yatırılmasını
  • Döner sermaye ve performans ek ödemelerinin öğretim üyesi, araştırma görevlisi , yardımcı sağlık personelinin yanı sıra diğer hastane personeline düzenli olarak ödenmesini
  • Hastanenin mali durumunun gerekçe gösterilerek ücretlerimizde herhangi bir kesinti yapılmamasını
  • Eğitim hakkımızın aksatılmayacak şekilde sürdürülebilmesi için uygun koşulların sağlanmasını talep ediyoruz

Sağlık çalışanı köle değildir. Bizim derdimiz devletimizin verdiği görevle milletimize hizmet etmek, şifa dağıtmaktır. Geçim derdi olmadan sadece işimize odaklanmak istiyoruz. Bu uğurda üzerimize gelecek tüm baskılara göğüs germeye kararlıyız. Bu uğurda isteklerimiz kabul edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu süreçte karşılaşacağımız hiçbir tehdit bizi yıldıramayacak, aksine kararlığımızı perçinleyecektir.

Tek bir arkadaşımıza yapılan baskı hepimize yapılmış kabul edilecektir.

Biz hastalarımız için, sağlık için, sağlıkçılar için buradayız. Taleplerimiz değerlendirilmedikçe mücadelemizden ödün vermeyeceğiz.

Sendika.Org