MEB’in cihat ısrarı sürüyor: Ortaokullar için hazırlanan kitapçıkta cihat ve fitne

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ortaokul öğrencileri için hazırladığı “Kırk Kavram” kitapçığında daha önce müfredattan çıkarılan cihat konusuna da yer verildi. Cihat ve fitne kavramlarının anlatıldığı sayfalarda 15 Temmuz darbe girişimine ait görseller kullanıldı

MEB’in cihat ısrarı sürüyor: Ortaokullar için hazırlanan kitapçıkta cihat ve fitne

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, din ve ahlak öğretimine ilişkin kavramların pekiştirilmesi amacıyla “Kırk Kavram” projesini başlattı. Proje kapsamında, Türkiye genelinde tüm ortaokul ve imamhatip ortaokulu öğrencileri için hazırlanan kitapçıklarda 15 Temmuz’a ait fotoğraflarla cihat ve fitne anlatıldı.

Cihat seçmeli olmaktan çıktı

Cihat kavramını daha önce ders kitaplarında “temel ibadet” olarak görerek tepki çeken MEB, 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan kitapçıkta konuyu bir kez daha ele aldı. Cihatı tanımlamak için “Düşmanlara karşı vatanı savunmak amacıyla silahlı mücadele vermek” ifadeleri kullanıldı.

Bütün ortaokul ve imamhatip ortaokullarındaki öğrencilere okutulmak üzere hazırlanan kitapçıkta, dört farklı derse ait kavramlara yer verildi. Buna göre, tüm okullarda zorunlu olan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin yanında “Kur’an-ı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı” ve “Temel Dini Bilgiler” derslerinde yer alan kavramlar da kitapçığa girdi.

MEB’in 2018-2019 yılı için hazırladığı müfredatta “cihat” kavramı zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamına alınmış ancak itirazlar sonucunda geri adım atılmıştı. Yalnızca “Temel Dini Bilgiler” ve “Peygamberimizin Hayatı” derslerinde işlenen cihat, “Kırk Kavram” etkinlikleri ile tüm öğrencilere anlatılmaya başlamış oldu.

Fitne ve sosyal yapı vurgusu

Kitapçığın “Fitne” başlıklı kısmında da 15 Temmuz fotoğrafları kullanılarak, fitnenin sosyal yapıyı ve toplumsal düzeni bozduğu vurgulandı. Fitnenin insanlar arasındaki güven duygusunun ortadan kaldırıp, toplumda şüphe ve düşmanlığa yol açtığı ifade edildi. Kitapçıkta, “Dedikodu, iftira, yalan gibi tutum ve davranışlarla barış ve huzur ortamını, sosyal yapıyı ve düzeni bozmak fitne kapsamında değerlendirilir” denildi.

MEB daha önce kitaplarında 15 Temmuz’u cihat örnekleri arasında vermiş, “Cihat, Müslümanların Allah yolunda canıyla, malıyla, aklıyla, bilgisiyle yerine getirmesi gereken en önemli ibadetlerden biridir. Bunun için bazen mal, bazen dil ve gerektiğinde ise canını ortaya koyarak Allah yolunda mücadele ederler. Bedir, Uhud ve Hendek Gazveleri, Çanakkale, Kurtuluş Savaşları ve 15 Temmuz FETÖ Kalkışması bunun örnekleridir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gazete Rüzgârlı