İzmir’de Kale Pratt işçilerine destek eylemi: “Kale’ye sendika halaylarla girecek”

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımı ile sendika üyesi oldukları için işten atılan Kale Pratt işçilerine destek eylemi gerçekleştirdi

İzmir’de Kale Pratt işçilerine destek eylemi: “Kale’ye sendika halaylarla girecek”

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımı ile Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan ve Gaziemir Serbest Bölge önünde direnişe başlayan Kale Pratt işçilerine destek eylemi gerçekleştirdi. Eyleme işten atılan SF Tekstil ve Bergama Belediyesinden atılan işçiler, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK’e bağlı sendikaların şube yöneticileri, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, KESK İzmir Şubeler Platformu, Emek Partisi, HDP ve siyasi partiler katıldı. Sık sık “İş, ekmek, özgürlük”, “Kale işçisi yalnız değildir”, “Atılan işçiler geri alınsın” sloganları atıldı.

Direncimizi daha fazla ortaya koyacağız”

Eylemde ilk olarak konuşan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Türkiye’de hukuksuzlukların giderek attığına dikkat çekerek, “Emekliler fazla maaş alıyor diyerek daha fazla vergi almaya karar verdiler. Kıdem tazminatını gasbetme içerisindeler. Bunlar kazanılmış haklara saldırıdır. Buna göz yummayacak ve direncimizi daha fazla ortaya koyacağız” dedi. Kale Pratt işçilerinin hukuksuzluğunuza boyun eğmeyeceğini dile getiren Serdaroğlu, “Burada bir anayasa suçu işleniyor. İnsanların geleceği çalınıyor. Bu ülkede yasaları yürütenler bu hukuksuzluklara göz yumuyor, hatta teşvik ediliyor. Bu fabrika önünde eylem yapılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin geldiği sistem bu. Zorba sistemi” diyerek atılan işçiler geri alınana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

“İşverene her türlü yasayı çiğnemek serbest”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Her yıl on binlerce işçinin kendi özgür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak istemesinden dolayı işten atıldığını hatırlatarak, “Serbest bölgede, işverene her türlü yasayı çiğnemek, Anayasayı yok saymak, sendika düşmanlığı yapmak, işçilerin haklarına el uzatmak serbest. İşçilere ise anayasal hakları bile fiilen yasak. Burası Türkiye düzeninin bir özeti gibi. İşverenlere suç işleme serbestliği verilerek, işçiler örgütsüz bırakılarak sadece işyerlerinde değil tüm ülkede işçilerin yarattığı değerlere el konuluyor” dedi.

“Bu adaletsizliklere karşı mücadele etmek haktır”

Bergama, SF Tekstil ve Kale Pratt işçilerinin sadece kendileri için mücadele etmediğini söyleyen Çerkezoğlu, “İşte bu nedenle burada direnen arkadaşlarım sadece kendi hakları için değil, işçi sınıfının tamamı için ve hatta memleketin geleceği için direniyorlar. Buradaki direniş sadece işten çıkarılan 94 arkadaşımızın meselesi değildir, DİSK’in meselesidir, işçi sınıfının meselesidir ve memleket meselesidir. Bu adaletsizliklere karşı direnmek, mücadele etmek haktır. Ve hak olmanın da ötesinde görevdir. Onuruyla direnen, adalet isteyen, haksızlık karşısında eğilmeyen arkadaşlarımız işbaşı yapana kadar, bizler de onlarla kol kola omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu onur mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız” diye konuştu.

Kaynak: Evrensel