DİSK 16. Olağan Genel Kurulu başladı: “2020’lerin DİSK’i, emeğin Türkiye’si için…”

Onlarca ülkeden emek hareketi temsilcileri, Türkiye'nin parlamenter ve toplumsal muhalefetinin temsilcilerinin de içinde olduğu geniş bir katılımla başlayan DİSK 16. Olağan Genel Kurulu'nda üye sendikaların yöneticileri birliktelik görüntüsü verdi. Açılış konuşmasında, kapitalist sistemin dünyayı ve ülkeyi getirdiği yol ayrımında, baskılara direnmenin yetmeyeceğini kurucu bir iddiayı da ortaya koymak gerektiğini söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2020'lerin DİSK'i, emeğin Türkiye'si için omuz omuza yürüyeceğiz" dedi

DİSK 16. Olağan Genel Kurulu başladı: “2020’lerin DİSK’i, emeğin Türkiye’si için…”

DİSK 16. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’ndeki açılış toplantısıyla başladı. Genel Kurul’a ETUC, ITUC, Industriall temsilcileri dahil uluslararası sendikal hareketten onlarca temsilcinin yanı sıra, parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleri ve toplumsal muhalefet temsilcileri katıldı.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi başkanı Sinan Adıyaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halkevleri eski Genel Başkanı ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, EMEP Genel Başkanı Selam Gürkan, Kaldıraç, EHP ve DİP temsilcileri de salondaydı. Muhalefet temsilcileri, açılışın ardından yaptıkları konuşmalarda dayanışma mesajlarıyla DİSK Genel Kurulu’nu selamladı.

Sendika başkanları salona birlikte girdi

DİSK’e bağlı sendikaların genel başkanları salona omuz omuza girerek birlik ve dayanışma mesajı verdi ve açılış programı DİSK Çok Sesli Korosu’nun sahne almasıyla başladı.

Dinletinin ve DİSK tarihini anlatan bir sinevizyon gösteriminin ardından DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, Genel Kurulu açarak sözü açılış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’na verdi.

“Emeğin Türkiye’si mümkün”

Çerkezoğlu, kapitalizmin yarattığı tahribat ve içine girdiği kriz nedeniyle tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de bir yol ayrımına girdiğini belirterek, “2020’lerin başında dünyanın ve Türkiye’nin bu kritik kavşağında, kapitalizmin, neoliberalizmin yarattığı ağır sonuçlar karşısında işçi sınıfının, emekçilerin yanıtını ortaya koymak için toplandık. 40 yıldır ‘başka alternatif yok’ diyen sermayedarlara karşı, onların siyasal sözcülerine karşı ‘başka bir dünya, başka bir Türkiye mümkün, emeğin Türkiye’si mümkün’ demek için toplandık” dedi.

DİSK Genel Kurulları’nın her tarihsel dönemde işçi sınıfının, sınıf mücadelesinin ve ülkenin geleceğini kurma iddiasıyla toplandığını belirten Çerkezoğlu, baskılara boyun eğmeyip bayrağı dik tutmanın yetmeyeceğini kurucu bir iddiaya sahip olmak için burada olduklarını söyledi.

“Demokrasi işçinin ekmeğidir”

Çerkezoğlu şöyle konuştu:

Seçme ve seçilme hakkının bile tanınmadığı, halkın iradesine kayyumlar atanan, siyasi parti başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, gazetecilerin hapiste olduğu, GEZİ gibi bir demokrasi şöleninin ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı bir ülkede sınıf mücadelesi, hak mücadelesi veriyoruz.

Bu koşullarda bir kez daha altını çizerek söylüyoruz ki “demokrasi işçinin ekmeğidir”.

Ve bizler ekmek mücadelemizin bir parçası olarak demokrasi mücadelesi yürütürken, bugün artık ülkemizde korunacak bir demokrasiden değil, kurulacak bir demokrasiden söz ediyoruz!

İnanıyoruz ve biliyoruz ki, İşçi sınıfının da memleketin de kurtuluşu kendi eserimiz olacaktır. Neoliberalizmin ve otoriter rejimin tahribatlarını ortadan kaldıracak olan işçi sınıfıdır, emekçilerdir.

Bunun için en öncelikli görevimiz örgütlenmektir. Sendikal barajları omuz omuza yıkmak, baskıları, yasakları hep birlikte yok etmektir. Kadın işçileri, genç işçileri mücadelenin ön saflarına kazanmanın, beyaz yakalı işçileri, göçmen-mülteci işçileri örgütlemenin yolunu bulmaktır.

Hazır bir örgütlenme reçetesi yoksa, hazır bir yol yoksa yol açmaktır. 2020’lerin DİSK’ini yaratmak, emeğin Türkiye’sini kurmak için onurlu ve zorlu bir görev buradaki tüm mücadele arkadaşlarımın omuzlarındadır.

Emek, barış, demokrasi, laiklik için…

Sermayenin egemenliğine karşı halk egemenliğini kurmak için,

Sömürüye karşı, emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil, toplumun yararını esas alan ekonomi politikaları için,

İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve eksiksiz sendikal haklar için,

Neoliberalizmin ideolojik zehiri olan çıkarcılığa, rekabete ve dışlanmaya karşı dayanışmanın geliştirilmesi için,

Aklın, bilimin, teknolojik gelişmelerin işçi sınıfının ve halkın yararına kullanıldığı,

Kürt sorununun demokratik çözümü başta olmak üzere demokrasinin tüm kurallarıyla işlediği bir ülke için,

Savaş çığırtkanlığına karşı yurtta, bölgede ve dünyada barış ve kardeşlik için,

Elbette laiklik, demokrasi ve sosyal bir hukuk devleti için,

Yani Emeğin Türkiye’si için omuz omuza yürüyeceğiz…

Emeğin Türkiye’sini kurmak için gerçek bir hareketi, halkın umutlarını yeniden filizlendirecek bir işçi baharını yeşertmek için omuz omuza yürüyeceğiz!

5 kıtadan 45 sendika temsilcisi DİSK’in 53. Kuruluş Yıldönümü etkinliğinde buluştu

Sendika.Org